Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino

To powyższe wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pomogą nam rozważyć dwa teksty wyjęte z Pisma świętego. Pierwszy tekst jest wyjęty z Księgi Przysłów i brzmi: „Jam Mądrość – Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. Moja jest rada i stałość, moja rozwaga, potęga. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą”. (Prz 8,12.14.32). A drugi tekst jest wyjęty z Listu do Kolosan i brzmi następująco: „On jest obrazem Boga niewidzialnego (…) Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia” (Kol 1, 15.19).

Serce Jezusa jest miejscem gdzie w całej pełni, doskonałości i nieskończoności znajdują cię wszelkie możliwe cnoty.

Jeśli chodzi o człowieka, jeśli chodzi o ludzi, to według Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 1833-1845) cnota jest trwałą postawą do czynienia dobra. Cnoty ludzkie są trwałymi zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Można je zgrupować według czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Cnoty te wzrastają przez wychowanie, pracę nad sobą, świadome czyny i wytrwałość w wysiłku. Łaska Boża oczyszcza je i podnosi.
Oprócz czterech cnót kardynalnych mamy także trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość, które uzdalniają chrześcijan do życia w łączności z Trójcą Świętą.
Do tego trzeba jeszcze dodać, że życie chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego, które są następujące: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

W Sercu Jezusa są cnoty wszelkie, jest wszystko, co człowiek dążący do doskonałości pragnie zdobyć, w czym chce wzrastać, wszystko, co czyni go w pełni człowiekiem. Wszyscy Święci podążali drogą życia cnotliwego. Wszyscy Święci byli z pewnością wpatrzeni w pełnię cnót Serca Jezusowego, to Serce umiłowali i od Niego czerpali siły do postępowania drogą świętości.
Skoro Serce Jezusa cnotami jest wypełnione, skoro jest ich źródłem i głębią, to otwórzmy także i my nasze serca, aby Jezus wypełnił je swoimi cnotami! Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.

Rozważanie opracowano na podstawie: Pisma świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 1833-1845) oraz publikacji: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ, Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 35-37.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino Reviewed by on . To powyższe wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pomogą nam rozważyć dwa teksty wyjęte z Pisma świętego. Pierwszy tekst jest wyjęty z Księgi Przy To powyższe wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pomogą nam rozważyć dwa teksty wyjęte z Pisma świętego. Pierwszy tekst jest wyjęty z Księgi Przy Rating: 0
scroll to top