Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Często mówimy, że „ten człowiek ma dobre serce”. Takie jest ogólne przekonanie, że dobroć i miłość mają swoje źródło w sercu. To wezwanie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa mówi o pełni dobroci i miłości jakie są w Sercu Jezusa. Skoro ludzkie serce może być dobre i zawierające miłość, to w Sercu Jezusa jest pełnia tych wartości! Co z kolei sugeruje, że całe życie Jezusa, wszystko co o Nim wiemy, to Jego dobroć i miłość.

Z miłości do Ojca Syn Boży staje się człowiekiem. Miłość każe Jezusowi powiedzieć „Oto idę” (por. Hbr 10,9). Jezus ogłasza „orędzie miłości”, czyli błogosławieństwa, którymi kierować się mają Jego wyznawcy. Zapytany o największe przykazanie Jezus jasno i wyraźnie mówi: miłuj Boga i bliźniego z całego serca, czyli naśladuj Mnie.

Cała działalność Jezusa to objawianie miłości Ojca. Potwierdzeniem pełni miłości Serca Jezusa do Boga i człowieka jest Jego okrutna śmierć na krzyżu. Serce Jezusa jest przepełnione miłością ofiarną, dającą siebie bez reszty, poświęcającą wszystko co najcenniejsze. Jest to miłość, która zapomina o sobie, która żyje tylko dlatego, by ukazać miłość Ojca i po to, aby z miłości pochylić się nad człowiekiem potrzebującym wyzwolenia z niewoli grzechu.

Oprócz miłości, w rozważanym wezwaniu litanii jest także mowa o dobroci. Dobroć jest owocem miłości. Zatem człowiek, który w swoim życiu praktykuje miłość, jest jednocześnie człowiekiem dobrym, wrażliwym na ludzką biedę, otwartym na ludzkie potrzeby. W jego sercu nie ma miejsca na znieczulicę, obojętność, ponieważ jego serce jest dobre.

Każde słowo Jezusa, każdy Jego gest skierowany w stronę człowieka, skierowany w stronę stworzenia to dobroć. Jezus uzdrawia, wskrzesza, lituje się nad głodnymi, uwalnia od złego ducha. Tak się dzieje, gdyż Serce Jezusa jest pełne dobroci. Tę dobroć Jezusa wyczuwają tłumy ludzi, oni idą za Nim. Dobroć bowiem jest jak magnes, który przyciąga.

Miłość i złączona z nią dobroć Serca Jezusowego nie wszystkim się jednak podoba. Pamiętamy, że Jezus w pewnym momencie, będąc w Jerozolimie, w świątyni, w portyku Salomona, zwrócił się do swoich słuchaczy tymi słowami (J 10,32): „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Serce Jezusa miłości i dobroci pełne często otrzymuje zniewagę, odrzucenie, obojętność. Dlatego właśnie wspominamy i medytujemy miłość i dobroć Serca Jezusa. Adorujemy Najświętszy Sakrament, który jest darem miłości i dobroci. Dlatego okazujemy wdzięczność Jezusowi. Dlatego wynagradzamy Jezusowi za tych wszystkich, którzy nie akceptują, lub wprost występują przeciwko miłości i dobroci Serca Jezusa.

Rozważanie opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 31-34.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne Reviewed by on . Często mówimy, że „ten człowiek ma dobre serce”. Takie jest ogólne przekonanie, że dobroć i miłość mają swoje źródło w sercu. To wezwanie litanii do Najświętsze Często mówimy, że „ten człowiek ma dobre serce”. Takie jest ogólne przekonanie, że dobroć i miłość mają swoje źródło w sercu. To wezwanie litanii do Najświętsze Rating: 0
scroll to top