Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

Do rozważania powyższego wezwania litanii brzmiącego: Serce Jezusa gorejące ognisko miłości pomocne mogą być dwa króciutkie teksty z Pisma Świętego, mianowicie, pierwszy tekst z Ewangelii według św. Łukasza, który brzmi: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie” (Łk 12,49-50) i drugi tekst, również z Ewangelii według św. Łukasza, który brzmi: „Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15).
Jezus kocha nas, a Jego miłość wciąż płonie, wciąż jest żywa. Nigdy jej nie zabraknie. Jezus chce rozgrzać nasze serca, często zimne i kamienne. Jezus rozpala nas tym ogniem miłości, który widzimy w całym Jego życiu, w Jego czynach i słowach.
Skoro Serce Jezusa jest gorejącym ogniskiem miłości, to jako czciciele Najświętszego Serca koniecznie musimy zbliżać się do tego płonącego Serca. Powinniśmy często adorować Najświętszy Sakrament, często wpatrywać się w obraz Najświętszego Serca, często świadomie otwierać nasze serca na żar i płomień Jego miłości. Okazją do tego jest Msza Święta, moment przyjmowania Komunii Świętej. Kolejną okazją jest moment rozgrzeszenia podczas Spowiedzi Świętej, który ciemność grzechu przemienia w płomień łaski. Następną okazją jest czas adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie w ciszy własnego serca możemy odczuć gorejącą miłość Serca Jezusowego.
Im bardziej czasy są oziębłe, im bardziej w nasze życie wkradają się sprawy materialne, wkrada się rywalizacja, wkrada się walka, wkrada się niechęć do innych, tym bardziej trzeba nam zachęcać siebie i innych by być i cierpliwie trwać przy Sercu Jezusa, które jest gorejącym ogniskiem miłości!!! To ma być nasz religijny instynkt.
Nie rozpali Bożym ogniem innych ludzi ten człowiek, który sam nie ma w sobie Bożej miłości. My tylko wtedy zapalimy innych do miłowania i wynagradzania, tylko wtedy będziemy apostołami Bożej miłości, gdy sami rozpalać się będziemy tym ogniem, który płonie w Sercu Jezusa.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.

Rozważanie opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 25-27.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości Reviewed by on . Do rozważania powyższego wezwania litanii brzmiącego: Serce Jezusa gorejące ognisko miłości pomocne mogą być dwa króciutkie teksty z Pisma Świętego, mianowicie, Do rozważania powyższego wezwania litanii brzmiącego: Serce Jezusa gorejące ognisko miłości pomocne mogą być dwa króciutkie teksty z Pisma Świętego, mianowicie, Rating: 0
scroll to top