Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, nieskończonego majestatu

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu

Mówimy czasami o majestacie gór, majestacie wszechświata, majestacie morza, majestacie przyrody itd.
Majestat to coś więcej niż tylko potęga, majestat to coś więcej niż tylko wielkość. Majestat to moc i potęga i władza razem wzięte. Słowo majestat odnosimy najczęściej do władzy monarszej, cesarskiej, królewskiej.
W wezwaniu litanii określenie majestat odnosi się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Majestat, potęga, moc Serca Jezusowego zachęca nas do myślenia o Bogu, który w czasach Starego Testamentu ukazywał się ludziom w potędze grzmotów, wybuchów i jasności. Jezus jest Bogiem. Jego przymiotem jest także właśnie ten wspomniany majestat.
Swój Boży majestat pokazuje Jezus na górze Tabor. Przemienia się wobec apostołów, zachwyca tych, którzy to widzą tak bardzo, że Piotr stwierdza: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 7,4). Ukazany majestat, to obraz tego, co będzie, co czeka nas w przyszłości, to Jezus, który w swej Boskości pokazuje nieskończoną moc swojej miłości.
Majestat Serca Jezusa jest nieskończony, czyli Boży. Nieskończoność jest bowiem cechą Boga. Nieskończoność, czyli bez końca, bez miary, bez ograniczeń.
Dlatego wezwanie Serce Jezusa, nieskończonego majestatu zachęca do adorowania Boga, do pokory, do uklęknięcia przed majestatem nieskończonej miłości Serca Jezusa. To wezwanie zachęca także do wdzięczności za to, że miłość Serca Jezusa jest nieskończona, niewyczerpana, że ciągle jest. Nieskończonego majestatu Serca Jezusowego tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie zgłębić. Dlatego też podziw, hołd i cześć to nasze zadanie jako czcicieli Serca Jezusowego.
Nieskończony majestat Serca Jezusowego, nieskończona miłość Boga do człowieka wymaga także od ludzi, wymaga także od nas czcicieli Serca Jezusa, wysiłku wdzięczności. Zachęca nas Serce Jezusa i zapewnia nas, i zaprasza: możesz „przebrać miarę miłości”, czyli możesz zawsze więcej, potrafisz bardziej, bo Serce Jezusa jest nieskończonego majestatu, bo wielkość Jego miłości ludzkim językiem jest niewypowiedziana, bo nie ma miary, nie ma końca w Jego dawaniu nam tego, czego pragnie nasze serce.

Opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 20-22.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu Reviewed by on . Mówimy czasami o majestacie gór, majestacie wszechświata, majestacie morza, majestacie przyrody itd. Majestat to coś więcej niż tylko potęga, majestat to coś wi Mówimy czasami o majestacie gór, majestacie wszechświata, majestacie morza, majestacie przyrody itd. Majestat to coś więcej niż tylko potęga, majestat to coś wi Rating: 0
scroll to top