Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

W naszym myśleniu i działaniu mamy skłonności do krańcowych decyzji. Tymczasem wezwanie z Litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa brzmiące: Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico jest znakiem harmonii, znakiem równowagi.
Rozwiązania wynikające jedynie z czystej, zimnej sprawiedliwości, w których nie ma miejsca na żadną, powtarzam żadną miłość to stosowanie zasady „oko za oko”, „ząb za ząb”, zabójstwo za zabójstwo. Innymi słowy zimna sprawiedliwość bez cienia miłości to tyrania bez miłości. Zdarza się też stosowanie w życiu jakiejś niezrównoważonej wzajemnie sprawiedliwości i miłości.
Tymczasem całe życie ludzkie, także to duchowe potrzebuje harmonii, potrzebuje równowagi sprawiedliwości i miłości. Życie cnotliwe, to takie życie, które nie zbacza ani na lewo, ani na prawo, to życie trzymające się środka. Nie bez powodu mówi się o zasadzie złotego środka. Polega ona na zachowaniu umiaru, wewnętrznej równowagi duchowej, spokoju bez względu na sytuację życiową, w której się znajdujemy. Takie życie potrzebuje równowagi sprawiedliwości i miłości.
Sprawiedliwość połączona z miłością to oddanie tego, co się każdemu należy. To sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę, sprawiedliwe ocenianie postępowania, to wyważona ocena zachowania.
Serce Jezusa jest skarbnicą sprawiedliwości i miłości. Tam możemy zawsze zaczerpnąć i sprawiedliwości i miłości. Od Serca Jezusowego możemy się uczyć i sprawiedliwości i miłości. Możemy się uczyć sprawiedliwego i miłosiernego działania.
Serce Jezusa jest skarbnicą, gdyż całe życie Jezusa to jedna wielka sprawiedliwość i wielka miłość. Każdy gest i każde słowo Jezusa, każdy Jego czyn i decyzja, o których czytamy na kartach Ewangelii, które znamy z Jego życia, to sprawiedliwość i miłość.
Wszyscy tęsknimy za ogólnoludzką sprawiedliwością i za czasami powszechnej miłości. Niespokojne jest serce ludzkie póki nie spocznie w Bogu miłującym i sprawiedliwym. Idźmy zatem do Jezusa, do Jego Najświętszego Serca. Uczestnicząc we Mszy Świętej pierwszopiątkowej, przyjmując Komunię Świętą wynagradzającą, adorując Miłość obecną w Najświętszym Sakramencie, błagajmy dla nas samych i dla ojczyzny naszej, i dla świata całego o sprawiedliwość i miłość. Prośmy Boga o harmonię tych wartości w nas. Możemy je zawsze dostrzec w Najświętszym Sercu Jezusa.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.

Rozważanie opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 28-30.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico Reviewed by on . W naszym myśleniu i działaniu mamy skłonności do krańcowych decyzji. Tymczasem wezwanie z Litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa brzmiące: Serce Jezusa, sprawi W naszym myśleniu i działaniu mamy skłonności do krańcowych decyzji. Tymczasem wezwanie z Litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa brzmiące: Serce Jezusa, sprawi Rating: 0
scroll to top