Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w ciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus (J 2,19-22). A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek (Ap 21,22).

Serce Jezusa jest świątynią Boga
Świątynia to miejsce święte, oddane Bogu, poświęcone tylko celom religijnym. W świątyni przebywa Bóg, zamieszkuje tam, jest tam obecny. W świątyni można spotkać Boga, można Go wysławiać, można Mu oddać cześć. W świątyni na ziemi jest już początek nieba, dzięki liturgii jest to, co czeka nas w niebie.
W kontekście świątyni popatrzmy na Jezusa, na Jego Serce. To właśnie w tym Sercu jest obecny Bóg Ojciec. Jezus żył w zjednoczeniu z Ojcem, apostołował na ziemi posłuszny Ojcu, uwielbiał Ojca, rozmawiał z Nim i ludzi nauczył modlitwy Ojcze nasz. Jezus jest świątynią Boga, w Jego Sercu bowiem zawsze jest obecny Ojciec poprzez miłość, która ich łączy.
Całe Serce Jezusa jest miejscem dla Boga, jest wypełnione Bogiem. Dlatego możemy powiedzieć, że poprzez Serce Jezusa człowiek spotyka się z Bogiem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu, wpatrywanie się w Hostię, to przedsmak tego, co czeka nas w wieczności. Świątynia to zachęta, aby ta Boskość, która jest obecna w Sercu Jezusa, czyniła nas świętymi, przygotowywała do nieba.
Dlatego ma sens nasza spowiedź w pierwszy piątek, dlatego przyjmujemy regularne Komunię Świętą wynagradzającą Jezusowi za Jego miłość do wszystkich ludzi na świecie, przyjmujemy Komunię wynagradzającą Jezusowi za wszelkie grzechy i niewdzięczności popełnione wobec Boga, dlatego adorujemy Boga obecnego w Hostii w monstrancji, aby nasze życie przenikała Boskość, aby stawało się świętym życiem, aby ci, którzy spotykają się z nami odczuli to, co spotykamy w świątyni. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.

Opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 23-24.

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami Reviewed by on . Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świą Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świą Rating: 0
scroll to top