Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

 

Jedno z pierwszych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa mówi o Bogu Ojcu, Ojcu Przedwiecznym, Ojcu bez początku i bez końca, Ojcu, który miłuje i żyje miłością, która charakteryzuje i jednoczy Trójcę Przenajświętszą.

 

Przedwieczny Ojciec miłuje, a więc ma Serce. Z Serca Ojca rodzi się i świat, i człowiek i wszystko co od Boga pochodzi.

 

W Sercu Ojca rodzi się pragnienie zbawienia człowieka po grzechu pierworodnym. Owocem Jego Serca jest Syn przychodzący na świat, aby zbawić. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3,16).

 

Syn na Serce Przedwiecznego Ojca odpowiada Sercem, gdyż miłość jednoczy Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojciec pyta: Kto by poszedł? Kogo poślę? Odpowiedź Serca Jezusowego brzmi: Oto idę, poślij mnie (por. Iz 6,8).

 

Jezus Chrystus jest Synem, ma kochające Serce. Jest to Serce wychodzące naprzeciw wszelkim pragnieniom i zamiarom Ojca. Zamiary te mają na względzie nasze dobro, nasze szczęście, nasze zbawienie. Ojciec kocha i Syn kocha. Syn uczestniczy w miłości Ojca, gdyż przecież wyznał: Ja i Ojciec jedno jesteśmy!

 

Syn Ojca Przedwiecznego, Jezus Chrystus poprzez swoją dyspozycyjność uczy nas jak ma reagować nasze serce.

 

W grudniowy pierwszy piątek miesiąca zapytajmy: Czy moje serce jest posłuszne? Czy jest dyspozycyjne na wszystkie pragnienia Boga, który mówi do nas i oczekuje na nasze serce? Czy nasze serce jest sercem dziecka Bożego, które zachwycone miłością Ojca, umie dziękować, umie natychmiast iść za wezwaniem miłości, nawet wtedy, gdy wymaga ona ofiary i poświęcenia? Czy sercem naszym szukamy woli Ojca, który jest w niebie?

 

Niech w tym miesiącu bliższy nam będzie Bóg Ojciec, Stwórca wszechświata, bez początku i bez końca – Przedwieczny.

 

Opracowanie: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,

Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 11-13

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego Reviewed by on .   Jedno z pierwszych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa mówi o Bogu Ojcu, Ojcu Przedwiecznym, Ojcu bez początku i bez końca, Ojcu, który mił   Jedno z pierwszych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa mówi o Bogu Ojcu, Ojcu Przedwiecznym, Ojcu bez początku i bez końca, Ojcu, który mił Rating: 0
scroll to top