Home » Bez kategorii » Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

To wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kieruje naszą myśl najpierw do Matki Jezusa, do Maryi.

Matka ma wpływ na rozwój dziecka w swoim łonie. To, kim, jaka była Maryja, Niepokalana Dziewica, kształtowało Syna Bożego.

W łonie Maryi, pod Jej sercem, to znaczy w ciszy i wewnętrznym skupieniu, to znaczy w tajemnicy Jej bliskości z Bogiem kształtuje się człowieczeństwo Jezusa. Jego ludzkie serce wrażliwe i delikatne, ciche i łagodne, pokorne i miłujące, w Niej ma swoje źródło. W Sercu Jezusa widzimy zatem Serce Maryi, Jego Matki.

Słowa litanii mówią, „Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone”. Duch miłości i mądrości, Duch, którego owocem są między innymi: radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, wstrzemięźliwość, czystość przyczynia się do utworzenia Serce Jezusa i obdarowania Serca Jezusa tymi cechami.

Pozwólmy i starajmy się w tym miesiącu, aby i nasze serca były otwarte na natchnienia Ducha Świętego, który i nam przekazuje i w nas kształtuje swe dary i owoce. Pozwólmy i starajmy się, aby cechy Maryi, naszej Matki, były obecne także w naszym życiu. Cechy te pozwolą nam naśladować Jezusa, Jej Syna, który zachęca nas: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29).

Opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 14-16.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone Reviewed by on . To wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kieruje naszą myśl najpierw do Matki Jezusa, do Maryi. Matka ma wpływ na rozwój dziecka w swoim łonie. To To wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa kieruje naszą myśl najpierw do Matki Jezusa, do Maryi. Matka ma wpływ na rozwój dziecka w swoim łonie. To Rating: 0
scroll to top