Home » Bez kategorii » Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone

Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone

Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone

Stajemy wobec tajemnicy, która dotyczy Ojca wypowiadającego Słowo stworzenia i Słowo zbawienia. Słowo, które staje się Ciałem, które jest Synem Bożym Jezusem Chrystusem.
To Jezus Chrystus jest Słowem Bożym. Słowem, które wypowiada Ojciec zatroskany o zbawienie człowieka. Słowem, które stało się Ciałem, aby człowiek skażony grzechem nieposłuszeństwa, na nowo mógł uczestniczyć w tym co Bóg, Najlepszy Ojciec, dla niego przygotował.
To Słowo, czyli Jezus, przyszło do ludzi, oni jednak wzgardzili, nie przyjęli Go, ukrzyżowali tego, który dał im życie.
Cała historia zbawienia, to dzieje Słowa, które Bóg nieustannie kierował do człowieka w trosce o jego zbawienie, o szczęście, o jego dobro. Człowiek, począwszy od raju, na zachętę do posłuszeństwa Słowu, na dowody miłości odpowiada nieposłuszeństwem, aż do skazania na śmierć i zabicie Tego, który przyszedł do człowieka jako Słowo miłości.
Możemy dostrzec, że Jezus Chrystus, Słowo Boże, realizuje zamysł Ojca. Kieruje się Sercem, gdy mówi: Oto idę (por. Hbr 10,9). Idę na ziemię, by człowieka usprawiedliwić, by za niego umrzeć na krzyżu, by miłością do Ojca odkupić grzech i nieposłuszeństwo, które miało miejsce w raju i w całej historii człowieka.
Serce Jezusa jest ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, gdyż cała Jezusowa działalność to realizacja Bożych planów i zamiarów względem człowieka, to z Serca Jezusowego płynąca miłość do Boga Ojca i do człowieka, to miłość, która do końca umiłowała, aż po śmierć, aż po zmartwychwstanie.
Jan Ewangelista pisze, że Słowo, przyszło do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Słowo było światłością, a w sercach ludzi była ciemność. My czciciele Serca Jezusowego pamiętamy, że jest Ono ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Dla Serca Jezusa, serca ludzkie były jednak zamknięte.
Tymczasem Jezus przychodzi do ludzi w sakramentach, w Słowie Bożym, w liturgii, w drugim człowieku. On nieustannie przychodzi, czekając na otwarcie ludzkich serc. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone oczekuje na nas, na tych, którzy w ciszy adoracyjnej odczują obecność Miłości. Oczekuje na tych, którzy Go przyjmą sercem gorliwym, pełnym modlitwy w poczuciu wynagrodzenia za tych, którzy nie chcą przyjąć Serca Jezusowego, nie chcą przyjąć Boga, który pragnie wszystkich ludzi zbawić.
Opracowane na podstawie książki: Ks. Wiesław Pietrzak SCJ,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!, Kraków 2018, s. 17-19.

Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone Reviewed by on . Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone Stajemy wobec tajemnicy, która dotyczy Ojca wypowiadającego Słowo stworzenia i Słowo zbawienia. Słowo, które s Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone Stajemy wobec tajemnicy, która dotyczy Ojca wypowiadającego Słowo stworzenia i Słowo zbawienia. Słowo, które s Rating: 0
scroll to top