Home » Bez kategorii » Spotkanie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku

Spotkanie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku

Posiedzenie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku
W sobotę, 23 lutego 2019 r., w Domu Księży Emerytów we Włocławku odbyło się spotkanie prezbiterów zainteresowanych Unią Apostolską Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa, będącą międzynarodowym stowarzyszeniem prezbiterów diecezjalnych. Papież św. Pius X nadał mu przymiot „uprzywilejowanego”, ze względu na akcentowaną w jego charyzmacie (a więc w duchowości) jedność z Bogiem, z papieżem, ze swoim biskupem, z prezbiterium i wiernymi świeckimi.
Diecezjalny Dyrektor Unii Apostolskiej Kleru, ks. Lech Król, zaznaczył w powitaniu, że Unia Apostolska Kleru jest tylko subtelną propozycją wielorakiej pomocy w trudnościach i zagrożeniach życia kapłańskiego. Mówił, że „doświadczenie życia Kościoła wystarczająco przekonuje, że jako prezbiterzy potrzebujemy optymalnego środowiska kapłańskiego nie tylko dla dobra własnego życia duchowego, ale także dla wzajemnego pomagania sobie w jego rozwoju duchowym i wspierania się w różnych potrzebach życia i posługiwania”. Ponieważ do istotnych środków wzrastania w świętości życia kapłańskiego przynależą: modlitwa i wspólnota braterska, dlatego powyższe spotkanie prezbiterów rozpoczęło się przedpołudniową modlitwą Liturgii Godzin w ciągu dnia, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, Pasterz Diecezji Włocławskiej. Po jej zakończeniu miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, w której rozważano fragment tekstu z Ewangelii św. Mateusza (26, 17-19; 26-29) i słowa św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego Mane nobiscum Domine (nr 16 i 18).
W dalszej kolejności prezbiterzy wraz z ks. bp Wiesławem Meringiem uczestniczyli w wykładzie pt. Unia Apostolska Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa jako jedna z ważniejszych form dążenia do świętości, którą wygłosił ks. prof. Zdzisław Lec z Wrocławia, Krajowy Dyrektor UAK. Prelegent przybliżył cele stowarzyszenia, jego naturę, charyzmat i duchowość. Wyjaśnił, że jest stowarzyszeniem przeznaczonym dla prezbiterów diecezjalnych, którzy pragną wzajemnie się wspierać w realizacji otrzymanego powołania, tzn. pragną podążać codziennie drogą odnowy duchowej i wierności, wspólnoty i służby. Ponieważ potrzebujemy autentycznych wspólnot kapłańskich, dlatego prezbiterzy odczuwający pragnienie budowania i istnienia w diecezji takich więzi, jakie istniały między Apostołami, a Chrystusem, są zaproszeni do zapoznania się z UAK w celu ewentualnego wejścia w jej struktury. Ks. Prelegent w zaprezentowanym wykładzie wystarczająco przybliżył prezbiterom ideę Stowarzyszenia, po czym udzielił odpowiedzi na stawiane pytania.
W zakończeniu zwrócił prezbiterom uwagę na potrzebę szczególnego oddawania się Najświętszemu Serca Jezusa. Tajemnica Jego istnienia jawi się w Kościele, od samego początku, jako pewna i trwała ostoja chroniąca prezbiterów, w realizacji daru powołania, przed wielorakimi zagrożeniami i niebezpieczeństwami.
W podsumowaniu Ks. Bp Wiesław Mering podziękował Prelegentowi za wygłoszoną konferencję oraz podzielił się własnymi spostrzeżeniami na temat współczesnych różnorodnych sytuacji i postaw życia kapłanów. W tym kontekście Ks. Biskup Ordynariusz zaprosił wszystkich prezbiterów, którymi kierują wyżej wymienione pragnienia, do wstępowania w szeregi tegoż Stowarzyszenia. Zachęcał, aby księża pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie wystosowane przez Diecezjalnego Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru ks. Lecha Króla.
Wieńczącym punktem spotkania była modlitwa Anioł Pański oraz wspólny obiad z Księżmi Seniorami i błogosławieństwo Pasterza Diecezji.
Każdy więc kapłan, który pragnie należeć do UAK proszony jest o kontakt z Diecezjalnym Dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru, ks. Lechem Królem.

Ks. Bogumił Laskowski, Ks. Lech Król
Włocławek 26 marca 2019 r.

Spotkanie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku Reviewed by on . Posiedzenie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku W sobotę, 23 lutego 2019 r., w Domu Księży Emerytów we Włocławku odbyło się spotkani Posiedzenie prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku W sobotę, 23 lutego 2019 r., w Domu Księży Emerytów we Włocławku odbyło się spotkani Rating: 0
scroll to top