Home » Bez kategorii » Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej UAK – Warszawa 10 kwietnia 2018 roku

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej UAK – Warszawa 10 kwietnia 2018 roku

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej

Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce – Warszawa 10 04 2018 roku

I. Posiedzenie Rady Krajowej UAK w Polsce odbyło się dnia 10.kwietnia 2018 w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3.

Rada UAK zebrała się w tym dniu w nowym składzie. Do Rady, której Dyrektorem został w czasie Zgromadzenia Krajowego UAK w Częstochowie ks. Prof. Zdzisław Lec powołano następujących członków:

 1. Ks. Prof. Zdzisław Lec – przewodniczący
 2. Ks. Bp Paweł Socha
 3. Ks. Bp Henryk Ciereszko
 4. Ks. Bp Jacek Jezierski
 5. Ks. Bp Gerard Bernacki
 6. Ks. Dyr. Tomasz Rusiecki
 7. Ks. Dyr. Bogdan Lipski
 8. Ks. Dyr. Stefan Sputek
 9. Ks. Dyr. Józef Stachera
 10. Ks. Dyr. Piotr Wadowski – który został skarbnikiem krajowym
 11. Ks. Dyr. Stanisław Noga – który został sekretarzem krajowym

Na pierwszym spotkaniu było 8 powołanych do Rady. Pozostali usprawiedliwili swoją nieobecność.

II. Na wstępie Ks. Prof. Zdzisław Lec przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu Rady Krajowej. Nie przeczytano protokółu z ostatniej Rady, która odbyła się w Częstochowie, ponieważ go nie dostarczono.

III. Kolejnym punktem programu naszego spotkanie było odmówienie Modlitwy w ciągu dnia.

IV. Wyznaczono stały termin spotkania Rady UAK. Będzie się ono zawsze odbywało się we wtorek po Świecie Miłosierdzia w Warszawie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym. W przyszłym roku będzie to 30.kwietnia 2019 roku.

V. Ks. Dyrektor Zdzisław Lec wygłosił wykład na temat: „Potrzeba Unii Apostolskiej w każdej diecezji”. Wykładowca omówił następujące trzy tematy:

a) Idee zachęcające do wstąpienia do Unii.

b) Aktualny stan Unii w Polsce.

c) Praktyczne sposoby poszerzenia Unii.

Ad a). Gorącymi zwolennikami Unii przed wojną byli: ks. Kard. August Hlond, Biskup kielecki Augustyn Łosiński, Biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki. Po wojnie Biskup Kazimierz Kowalski, Kard. Henryk Gulbinowicz, Biskup Paweł Socha, ks. Dyrektor Tomasz Rusiecki.

Święty Jana Paweł II w Rzymie, dnia 09.10.1985 roku powiedział do Krajowych Dyrektorów Unii: „Wasze spotkanie rzymskie, jako odpowiedzialnych za wspólnoty Unii Apostolskiej…jest dla mnie głębokim umocnieniem duchowym. Autentycznie życie kapłaństwem Chrystusa Pana pomoże wielu kapłanom z całą szczerością przyjąć ten właśnie styl życia. Wspólnie zgłębiacie istotny wymiar kapłaństwa Chrystusa Pana, polegający na jednaniu ludzi z Bogiem i obdarowywania ich miłością wzajemną jako braci. Posłannictwo niezrównane! Posłannictwo trudne, a zarazem pasjonujące! Posłannictwo możliwe i owocne, o ile przeżywa się je i realizuje oczyma i sercem Chrystusa Odkupiciela. Posłannictwo, jakiego kościoły diecezjalne i Kościół powszechny szczególnie potrzebują. Posłannictwo konieczne we współczesnym społeczeństwie tak bardzo podzielonym”.

Na zakończenie tego punktu prelegent podkreślił ważność Statutów i Dyrektorium Unii dla rozwoju jej członków.

Ad b). Wnioski dotyczące aktualnego stanu Unii Apostolskiej zostały opracowane na podstawie listy uczestników pielgrzymki w 2017 roku do Częstochowy oraz osobistych kontaktów z poszczególnymi strukturami diecezjalnymi.

Jest 14 archidiecezji i 27 diecezji w naszej Ojczyźnie. Pielgrzymka w Częstochowie zgromadziła kapłanów z 16 diecezji. Nie było obecnych z 25 diecezji. 7 diecezji nie ma dyrektorów. W rekolekcjach księży unionistów na Jasnej Górze uczestniczyło 14 kapłanów. Rekolekcje te odbyły się w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Ad c). Praktyczne uwagi dotyczące poszerzenia Unii dotyczyły zwrócenia uwagi na konieczność modlitwy (jedna godzina brewiarzowa w intencji Unii). Być jedno z ordynariuszem, wyszukiwać kapłanów zainteresowanych pogłębieniem swojej duchowości, dbanie o żywe kontakty z unionistami. Zwrócono uwagę na stronę internetową Unii, gdzie można znaleźć aktualne pomoce. Przypomniano adres strony: www.uak.com.pl

Dyskusja:

 1. Konieczność powiadomienia Międzynarodowej Rady Unii Apostolskie Kleru w Rzymie o nowych diecezjach powołanych w 1992 roku w Polsce z zaznaczeniem istniejących tam struktur Unii.
 2. Omówiono (ks. Piotr Wadowski – nowy skarbnik) sprawy finansowe. Po uregulowaniu ofiary na rzecz Międzynarodowej Rady Unii stan na kwiecień 2018 wynosił: 5 601, 20 zł. Podano nowe konto na które należy składać składki z diecezji. (Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, pl. Powstańców Wlkp.1; 65-075 Zielona Góra; nr konta 75 1020 5402 0000 0802 0177 1575. Koniecznie trzeba podać z jakiej diecezji pochodzi wpłata i kto ją nadał).
 3. Przedstawiono program Zgromadzenia Krajowego i XXXIII Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniach 12-13.listopada 2018. Hasłem pielgrzymki będzie: „DUCH, KTÓRY UMACIA UNIĘ APOSTOLSKĄ KLERU”. W czasie tej pielgrzymki rozpoczną się rekolekcje księży unionistów, które poprowadzi ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewiecz z Wrocławia. Rekolekcje odbędą się w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Częstochowa, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 12.
 4. Bp Paweł Socha podkreślił znaczenie naszych „Notitae”. Seminaria muszą posiadać kolejne numery naszego pisma, wrócić do biografii „ciekawych” unionistów, pilnować protokołów zebrań diecezjalnych i zadbać o krótkie artykuły zamieszczane na łamach naszego periodyku.
 5. Dyr. Tomasz Rusiecki zwrócił uwagę na czas spotkań (polecane także wieczorne spotkania) chodzi o budowanie ducha braterstwa wśród księży, gdyż zauważa się bardzo duży indywidualizm co prowadzi do osamotnienia (księża dużo czasu poświęcają internetowi – szczególnie młodzi księża). Chodzi także o budowanie wymiaru teologicznego w kształtowaniu dojrzałości kapłańskiej. Proponuję się także tworzenie Unii Apostolskiej Świeckich, popularna szczególnie we Włoszech, co może być wsparciem dla duchownych. W naszej Ojczyźnie istnieją grupy apostolskie, w których zaangażowani są świeccy katolicy, więc jest trochę inna sytuacja niż na zachodzie.

VI. Spotkanie robocze zakończono odśpiewaniem „Regina Coeli” i błogosławieństwem księdza Biskupa Pawła Sochy.

VII. Ostatni punkt programu naszego spotkania to smaczny obiad w pomieszczeniach Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Warszawie.

Protokółował ks. Stanisław Noga

Katowice, dnia 11-04-2018

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej UAK – Warszawa 10 kwietnia 2018 roku Reviewed by on . Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce – Warszawa 10 04 2018 roku I. Posiedzenie Rady Krajowej UAK Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce – Warszawa 10 04 2018 roku I. Posiedzenie Rady Krajowej UAK Rating: 0
scroll to top