50-rocznica sakry biskupiej KSIĘDZA BISKUPA PAWŁA SOCHY

                                               

Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu

per Immaculatam Mariam et Sanctum Josephum

 

Najdostojniejszy Księże BISKUPIE PAWLE

            Dnia 26 grudnia 2023 r. Ksiądz Biskup Paweł będzie świętował 50 rocznicę sakry biskupiej, którą uzyskał dnia 26 grudnia 1973 r. w Gorzowie Wielkopolskim w katedrze p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głównym Konsekratorem był wtedy J. E. Ks. Kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski.

            Podziwiamy bardzo bogatą i wszechstronną działalność Księdza Biskupa w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w Konferencji Episkopatu, w posłudze wykładowcy, jako autora licznych publikacji, redaktora książek i czasopism, na Synodzie Biskupów i w Rzymie, jako organizatora sympozjów i zjazdów naukowych.

            My Kapłani Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa dziękujemy za wszelkie dobro uczynione przez Księdza Biskupa Pawła dla UAK. W sposób szczególny dziękujemy za przewodniczenie UAK w Polsce w latach 1981-1997. Bardzo dziękujemy za redagowane w latach 1982-2014 „Notitiae Unionis Apostolicae”. Dziękujemy za propagowanie UAK na świecie, w Polsce i w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dziękujemy też za to, że Ksiądz Biskup jest zawsze wierny charyzmatowi Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu per Immaculatam Mariam.

            Składamy Księdzu Biskupowi Pawłowi życzenia ad multos annos i zapewniamy o nieustannej modlitwie w intencji czcigodnego Solenizanta.

 

Ks. Zdzisław Lec i wszyscy Unioniści w Polsce