Protokół z XXXVIII ogólnopolskiej pielgrzymki UAK na Jasną Górę – 13-14 XI 2023 r.

Protokół

XXXVIII Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce do Częstochowy
w dniach 13-14.11.2023.

Poniedziałek – dnia 13.11.2022

 • 11.00 Kapłani Unii Apostolskiej Kleru rozpoczęli Eucharystią swoją pielgrzymkę i rekolekcje kapłańskie w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze. Przewodniczył ks. Biskup Henryk Ciereszko z Archidiecezji Białostockiej, który także wygłosił homilię. Ks. Biskup w homilii nawiązał do czytań liturgicznych przypadających na ten dzień. „Panie dodaj nam wiary”. Unia otwiera nas na mądrość, co prowadzi do wpatrywania się w Pana Jezusa, który kształtuje nasze życie z wiary.
 • 14.30 Kaplica Różańcowa – Spotkanie Diecezjalnych Dyrektorów UAK – Zgromadzenie Krajowe. Zgromadzenie rozpoczęto modlitwą i powitaniem wszystkich obecnych na czele z ks. Biskupem Henrykiem Ciereszko. Ks. Zdzisław Lec z Wrocławia, pełniący funkcję Dyrektora Krajowego oznajmił, że kończy się jego druga kadencja i poprosił o przeprowadzenie wyborów. Komisji skrutacyjnej przewodniczył ks. Dyrektor Tomasz Rusiecki, a sekretarzem został ks. Stanisław Noga. 17 dyrektorów głosowało za przedłużeniem funkcji obecnemu dyrektorowi na 3 kadencję 2023-2026, co zostało potwierdzone oklaskami. Dyrektor Krajowy ks. Prof. Zdzisław Lec, podziękował za okazane zaufanie i prosił o modlitwę. Ks. Zdzisław Lec prosił, aby Rada Krajowa pozostała w tym samym składzie.

Został podany termin kolejnej pielgrzymki i rekolekcji. Zostały one zaplanowane w terminie 11-14.XI. 2024. Rekolekcje poprowadzi ks. Wiesław Pietrzak SCJ.

Ks. Skarbnik podziękował za ofiarność unionistów (dysponuje kwotą przeszło 36 tys. złotych. Z tego funduszu wydrukowano Statut i Dyrektorium UAK, co zostało przekazane bezpłatnie na poszczególne diecezje.

Niektórzy dyrektorzy podzielili się informacjami o działalności Unii w swoich diecezjach.

Nasze spotkanie podsumował ks. Biskup Henryk Ciereszko, dziękując za zaangażowanie księży w swoich diecezjach.

 • 16.00 W Kaplicy Różańcowej nastąpiło wprowadzenie do wykładów, które dokonał ks. prof. Lech Król z Włocławka.
 • Wykład: – Ks. dr Roman Chromy, Katowice „Na czym polega synodalność w Kościele?”

Wykładowca rozpoczął od obrazów ewangelicznych. Abraham idzie w drogę nieznaną. Kolejnym obrazem jest postawa Jezusa, który siada przy stole z grzesznikami. Potem nawiązał do ostatniego widoku z Rzymu, gdzie przedstawiciele całego Kościoła wraz z papieżem zapragnęli podzielić się swoim doświadczeniem Kościoła. Nasze rozumienie synodalności powinno uwzględnić, że jest to proces, który trwa w czasie, otwarty na przyszłość.

Prelegent zwrócił uwagę na cztery aspekty synodalności:

 1. Synodalność jako wezwanie do życia pod natchnieniem Trójcy Świętej
 2. Synodalność jako duchowość eklezjalnego „my”
 3. Synodalność rozumiana w postawie słuchanie Ducha Świętego i nawrócenia
 4. Synodalność jako wezwanie skierowane w stronę sprawiedliwej władzy.

Wspólnie z papieżem Franciszkiem, który czyni synod biskupów ważnym projektem reformy Kościoła w perspektywie jego misyjnego nawrócenia. Synodalność nabiera znaczenia jako dynamiczna wizja Kościoła, Kościoła skoncentrowanego na miłosierdziu oraz wezwanego do nawrócenia. Widać z tego, że synodalność nie jest jakimś technicznym zabiegiem, ale wydarzeniem o charakterze duchowym. Kościół pod przewodnictwem papieża potrzebuje dzisiaj nowego stylu posługiwania animatorów i liderów w ujęciu bardziej horyzontalnym, chodzi o formę towarzyszenia. Tutaj logo synodu przypominam nam to założenie. Biskup jest w centrum tego zgromadzenia, a nie idzie na przedzie.

 1. Wykład: Ks. Biskup Waldemar Musioł z Opola, Tematyka programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/2024.

We wprowadzeniu do tematyki, mając doświadczenie spotkań synodalnych w naszych diecezjach, ks. Biskup zauważył, że Kościół jest często sprowadzany do rzeczywistości czysto ludzkiej z uwypukleniem socjologicznych i instytucjonalnych mechanizmów. Między świeckimi i duchownymi istnieje wciąż olbrzymia przepaść. Stąd brak identyfikacji wielu świeckich z ich Kościołem, niestawanie w jego obronie w środowiskach, w których żyją świeccy. Stąd pilna potrzeba katechezy o Kościele. Stąd program duszpasterski, w których wierni będą się uczyć Kościoła, czyli instytucji Bosko-ludzkiej. Stąd tematyka „Wierzę w Kościół Chrystusowy” i nowy program duszpasterski, którego motto brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

 • 20.00 W Kaplicy Różańcowej – zostały odmówione nieszpory brewiarzowe, a konferencję, jako wprowadzenie do naszych rekolekcji, wygłosił rekolekcjonista, Ks. Stanisław Gruca SCJ ze Stopnicy.
 • 21.00 W Kaplicy Matki Bożej – Apel Jasnogórski który poprowadził Ks. prof. Paweł Rabczyński z Olsztyna, nasz unionista. 
 • Wtorek – dnia 14.11.2023
 • 7.00 Jutrznia z medytacją naszego rekolekcjonisty
 • 9.30 Msza św. kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył Ks. Prałat Tomasz Rusiecki – „złoty” kapłański jubilat. Słowo Boże wygłosił Ks. Piotr Wadowski, nasz skarbnik.

Pod koniec Mszy św. ponowiono Zawierzenie Unii Apostolskiej Kleru Najświętszej Maryi Pannie.

 • 11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Różańcowej. Prowadził Ks. Sebastian Muńko z diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Odmówił on Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy, a po niej dał nam czas na osobistą modlitwę w ciszy.

Po zasłonięciu obrazu i posiłku u gościnnych Ojców Paulinów zakończyła się XXXVIII pielgrzymka unionistów.

 • Część z nich, ponad dwadzieścia osób, pozostało na ćwiczeniach rekolekcyjnych, które były kontynuowane w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie.

 

 • Protokółował: ks. Stanisław Noga

Katowice, dnia 17-11-2023