WIECZERNIK OGÓLNOPOLSKI UAK – 16 X 2023 r.

Dnia 16 października br. od godz. 20:00 udało nam się przeprowadzić „Wieczernik” on line, rozpoczynając w ten sposób kolejną jego edycję. Swoją obecnością zaszczycili nas następujący Duchowni: Ks. Bp Henryk Ciereszko i Księża: Lech Król, Zdzisław Lec, Stanisław Noga, Paweł Rabczyński, Tomasz Rusiecki i Stanisław Szczerek. Swoją nieobecność usprawiedliwiał wcześniej Ks. Jerzy Łukowicz. Po modlitwie, konferencję pt. „Serce Jezusa i sakramentalne kapłaństwo” wygłosił Ks. Lech Król. Obecni na spotkaniu podzielili się ciekawymi refleksjami. Ks. Szczerek w swojej wypowiedzi nawiązał do powiedzenia św. Jana Marii Vianneya – „Kapłaństwo jest miłowaniem Serca Jezusowego”. Ks. Noga przedstawił osobistą refleksję dotyczącą nabożeństwa do Serca Jezusowego. Ks. Rabczyński mówił o nabożeństwie do Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Ks. Rusiecki mówił o kapłaństwie i potrzebie propagowania nabożeństwa do Serca Jezusowego. Ks. Lec podziękował prelegentowi za wygłoszoną konferencję. Następnie zachęcił do wzięcia udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce i rekolekcjach unionistów na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 13 – 16 listopada 2023 r. Mówił, że rekolekcje będzie głosił Ks. Dr Stanisław Gruca ze Zgromadzenia Księży Sercanów (SCJ). Ks. Lec zapowiedział też kolejne spotkanie on-line, które jest planowane w dniu 18 grudnia 2023 r. Następnie Ks. Bp Ciereszko podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi Serca Jezusa i bł. Michała Sopoćko. Potem zabrał jeszcze głos  Ks. Lech Król podsumowując wygłoszoną konferencję. Spotkanie zakończył Ks. Bp Ciereszko,  udzielając błogosławieństwa. (Relacja: ks. Zdzisław Lec)