Home » Czytelnia

Czytelnia

Ks. Zdzisław Lec, Wrocław

Bibliografia „Notitiae Unionis Apostolicae”, część III: lata 2008 (lipiec – grudzień) – 2017, numery czasopisma od 51 do 60 włącznie

           

W „Notitiatae Unionis Apostolice”, rok XXVII,  nr 50  (2008) styczeń – czerwiec, Zielona Góra, ksiądz biskup Paweł Socha na stronicach od 86 do 96 przedstawił bibliografię „Notitiae” część I obejmującą lata 1983-1991 i numery czasopisma od 1 do 22. Następnie ksiądz biskup Paweł w tym samym numerze 50 na stronicach od 97 do 129 przedstawił bibliografię „Notitiae Unionis Apostolicae” część II obejmującą lata 1992-2008 (styczeń-czerwiec) i numery czasopisma od 23 do 50 włącznie. Dnia 10 kwietnia 2018 roku, po rozmowie z księdzem biskupem Pawłem postanowiłem kontynuować to jego cenne przedsięwzięcie.

           

III część zestawu bibliograficznego Unii Apostolskiej Kleru za lata od 2008 (lipiec – grudzień) do 2017 roku włącznie, numery czasopisma od 51 do 60, którą poniżej przedstawiam, podzieliłem na następujące działy: I. Duchowość Unii Apostolskiej; II. Sylwetki kapłanów unionistów; III. Informacje.

Informacja w zestawie bibliograficznym z reguły obejmuje nazwisko autora, inicjał jego imienia, stopień święceń kapłańskich, tytuł publikacji, a następnie rocznik, np. XXIX, numer zeszytu „Nititiae Unionis Apostolicae”, np. 53, w nawiasie rok wydania zeszytu np. (2010) i na końcu numer strony lub numer stron. Przykładowo będzie wyglądać to tak: Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51

 

I.Duchowość Unii Apostolskiej

Akt osobistego przystąpienia do Unii Apostolskiej Kapłanów, XXX, 54 (2011) 27

Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51

Benedykt XVI, Jak niesamowitą rzeczą jest być księdzem. Katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej 24 06 2009 r., XXVIII, 52 (2009) 8-11

Bernacki G., bp, Duszpasterstwo księdza unionisty jako droga świętości, XXIX, 53 (2010) 8-10

Bertone T., kard., List skierowany do Dyrektora Międzynarodowego Unii Ks. Julio Botia z okazji Jubileuszu 150 – lecia Stowarzyszenia, XXXII, 56 (2013) 6

Bifet J. E., ks., Komunia prezbiterium Kościoła partykularnego w wymiarze misyjnym, XXXII, 56 (2013) 17-34

Borto P., ks., Specyfika duchowości księdza diecezjalnego – jej diecezjalny wymiar, XXXV, 59 (2016) 67-92

Botia J. D., ks., Droga i środki uświęcenia duchowieństwa diecezjalnego, XXX, 54 (2011) 29-45

Botia J. D., ks., Program na Rok Kapłański, XXIX, 53 (2010) 68-69

Botia J. D., ks., Słowo na nowy rok formacyjny, XXVII, 51 (2008) 4-5

Botia J. D., ks., Zgromadzenie Międzynarodowe Unii Apostolskiej Kapłanów 2007. Krótki raport – Linie działania, XXVII, 51 (2008) 10-14

Cadouellan H., ks., Unia Apostolska zakorzeniona w diecezji, XXVII, 51 (2008) 41-46

Chmielewski M., ks., Konsekracja kapłańska, XXXV, 59 (2016) 40-66

Ciereszko H., bp, Dana nam za Matkę. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 15 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 75-79

Ciereszko H., bp, Miłosierdzie Boże a kapłaństwo w myśli bł. Michała Sopoćki, XXXVI, 60 (2017) 50-71

Ciereszko H., bp, Nasza Matka Miłosierdzia. Kazanie wygłoszone na Zgromadzeniu Krajowym i Pielgrzymce UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 112-117

Ciereszko H., bp, Przy Tobie Matko chcemy trwać, wsłuchiwać się w Twoje słowa. Apel Jasnogórski, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 108-111

Ciereszko H., bp, Rok Wiary i co dalej?, XXXIII, 57 (2014) 8-21

Depo W., abp, Serce Jezusa jako źródło najczystszej miłości. Homilia na Mszy św., Jasna Góra, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 102-107

Górski Sz., ks., Jan Chryzostom: zachwyt nad kapłaństwem, XXXIII, 57 (2014) 33-48

Grabowski P., ks., Kapłaństwo św. Jana Marii Vianney’a, patrona UAK, XXIX, 53 (2010) 11-18

Jaśkiewicz G., ks., Jean-Jacques Olier inspirator i twórca eklezjalności diecezjalnej. Miłość pasterska kapłana jako istotny element jego współpracy z braćmi w prezbiterium, XXXI, 55 (2012) 37-49

Jezierski J., bp, Wierność Bogu i miłosierdzie dla grzeszników (homilia), XXXIII, 57 (2014) 87-89

Jezierski J., bp, Zobowiązani do budowania wspólnoty kapłańskiej. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 14 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 72-74

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dekret (zatwierdzający Statuty UAK), XXX, 54 (2011) 28

Kurek P., ks., „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3,15), XXVIII, 52 (2009) 35-58

Lala K., ks., Duch wspólnotowości kapłana unionisty jako warunek budowania Kościoła jako domu, XXXI, 55 (2012) 50-68

Lewandowski R., dk., Kwaśniewski K., dk., Adoracja Najświętszego Sakramentu, XXXIII, 57 (2014) 90-93

Magrin G., ks., Duchowość diecezjalna – jak odczytać ją na nowo?, XXXV, 59 (2016) 9-39

Magrin G., ks., Naśladując najlepszych…, odcinając się od najgorszych, XXXIII, 57 (2014) 6-7

Magrin G., ks., Orędzie Międzynarodowego Zgromadzenia do wszystkich członków Unii, XXXII, 56 (2013) 7-8

Malina A., ks., Kościół jako dom – perspektywa biblijna, XXXI, 55 (2012) 4-17

Mastalski J., ks., Zagrożenia i szanse wspólnoty kapłańskiej, XXXVI 60 (2017) 27-49

Misiurek J., ks., Kapłan według Serca Jezusa jako odpowiedź na oczekiwanie Boga i ludzi, XXXIV, 58 (2015) 45-61

Misiurek J., ks., Miłość – istotny element w duchowości Najświętszego Serca Jezusa. Refleksje związane z 250. rocznicą ustanowienia święta ku czci Serca Jezusa, XXXIV, 58 (2015) 62-73

Mullakal F., ks., Duchowość diecezjalna we współczesnym kontekście, XXVII, 51 (2008) 15-22

Mullakal F., ks., Per tutti i direttori dioecessani. (Do wszystkich dyrektorów diecezjalnych), XXVII, 51 (2008) 8-9

Muńko S., ks., Główne problemy poruszane w książce kard. J. Ratzingera „Raport o stanie wiary”, XXXII, 56 (2013) 36-66

Myśli papieża Franciszka (Materiał na spotkanie miesięczne), XXXIII, 57 (2014) 72-74

Noga S., ks., Specyfika duchowości kapłana archidiecezji katowickiej, XXXV, 59 (2016) 93-101

Nowak J., ks., Zaskoczony miłością, XXIX, 53 (2010) 52-63

Oczachowski A., Biblijne podstawy prymatu św. Piotra, XXXII, 56 (2013) 67-71

Olszewski M., ks., Świętowanie niedzieli dzisiaj, XXXV, 59 (2016) 102-111

Peri V., bp, Pierwsza encyklika papieża Franciszka, XXXIII, 57 (2014) 49-51

Przeździecki J., ks., Wkład Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego w odnowę życia kapłańskiego, XXIX, 53 (2010) 19-31

Przybecki A., dk., Działalność Unii w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu, XXIX, 53 (2010) 64-66

Puziak M., ks., Duchowość Najświętszego Serca Jezusa jako istotny rys Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, XXXIV, 58 (2015) 11-44

Radecki A., ks., Komunia kapłana unionisty z Bogiem i wynikające z niej konsekwencje dla jego życia i posługiwania, XXX, 54 (2011) 56-66

Radecki A., ks., Unia Apostolska Kapłanów jako propozycja dla współczesnego kapłana, XXVII, 51 (2008) 23-40

Rusiecki T., ks., Apel Jasnogórski: „Stań przy nas Maryjo”, XXX, 54 (2011) 83-87

Rusiecki T., ks., Jak uczynić Unię obecną i żywą w diecezji?, XXVIII, 52 (2009) 28-34

Rusiecki T., ks., Komunia z Chrystusem na wzór gałązki z pniem, XXX, 54 (2011) 72-82

Rusiecki T., ks., Od medytacji do adoracji, XXXIII, 57 (2014) 52-69

Rusiecki T., ks., Trwajcie we Mnie, XXX, 54 (2011) 68-71

Rusiecki T., ks., Trwali jednomyślnie jako Kościół. Rozważanie na Apelu Jasnogórskim w pierwszym dniu Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 118-122

Sapieha A., ks., Odpowiedzialność kapłana unionisty w świetle II rozdziału „Ewangelii gaudium”, XXXIII, 57 (2014) 22-32

Sikorski J., ks., Rozwój miłości pasterskiej jako warunek uświęcenia kapłana i jego posługi, XXXI, 55 (2012) 69-76

Socha P., bp, Apel Jasnogórski, Jasna Góra 16. 11. 2009, XXIX, 53 (2010) 70-73

Socha P., bp, Duchowość maryjna kapłana unionisty, XXXI, 55 (2012) 86-90

Socha P., bp, Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych, XXVIII, 52 (2009) 20-27

Socha P., bp, Bezmiar chwały Syna Człowieczego, XXXIII, 57 (2014) 75-86

Socha P., bp, Kapłaństwo według św. Jana Vianney’a, XXVIII, 52 (2009) 12-17

Socha P., bp, Medytacja na podstawie Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 1-8), XXXII, 56 (2013), 80-91

Socha P., bp, Teologiczne podstawy jedności w duchowości Unii Apostolskiej Kleru i jej rodzaje, XXXIV, 58 (2015) 74-86

Socha P., bp, Unia Apostolska Kapłanów jako wspólnota kształtująca więzi braterskie w prezbiterium diecezjalnym, XXX, 54 (2011) 46-55

Socha P., bp, Unia Apostolska Kleru w służbie kapłana i prezbiterium diecezjalnego, XXXI, 55 (2012) 18-36

Spotkanie Unii Apostolskiej Kleru – Katowice – Nabożeństwo Eucharystyczne (26. 02. 2011), XXX, 54 (2011) 88-95

Statuty Unii Apostolskiej Kleru, XXX, 54 (2011) 6-26

Strzelecki S., ks., Miłosierdzie w kapłańskiej tożsamości, XXXIV, 58 (2015) 87-101

Wadowski P., ks., Powstanie i rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, XXXII, 56 (2013) 72-78

Zyzak W., ks., Jana Pawła II wizja komunii kapłańskiej, XXXVI, 60 (2017) 9-26

 

  1. Sylwetki kapłanów unionistów

Michałowski S., ks., Ks. dr Czesław Podleski Dyrektor Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji katowickiej, XXVIII, 52 (2009) 60-65

Noga S., ks., Homilia w czasie Mszy św. w intencji śp. ks. dra Czesława Podleskiego, XXVIII, 52 (2009) 66-69

Serkis K., ks., Ks. kan. Franciszek Rząd, XXIX, 53 (2010) 76-79

 

III. Informacje

Botia J. D., ks., Biuletyn informacyjny Unii, XXVIII, 52 (2009) 74-79

Ciereszko H., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej, r. 2009/2010, XXX, 54 (2011) 111-112

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej w 2014/2015 r., [Białystok, 8 lipca 2015], XXXIV, 58 (2015) 125-126

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2015/2016 [Białystok, 2 września 2016], XXXV, 59 (2016) 129-131

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2016/2017, XXXVI, 60 (2017) 91-92

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXXII, 56 (2013) 96-98

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji warmińskiej [2014], XXXIV, 58 (2015) 123-124

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [12 października 2015], XXXV, 59 (2016) 125-126

Goliński E., ks., Spotkanie modlitewne Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXVII, 51 (2008) 50

Goliński E., ks., Sprawozdanie z dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXIX, 53 (2010) 92-96

Goliński E., ks., Sprawozdanie z jesiennego dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXXI, 55 (2012) 91-92

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [15 lutego 2016], XXXV, 59 (2016) 127-128

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej, 6 marca 2017 r., XXXVI, 60 (2017) 89-90

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, 17-18 XI 2008, XXVIII, 52 (2009) 79-82

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, [14-15 XI 2016], XXXVI, 60 (2017) 83-85

Gudwański R., ks., Protokół z obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę, XXX, 54 (2011) 98-101

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Goście, którzy przybywali na obrady Międzynarodowej Rady Unii i do siedziby Unii w Rzymie, XXXIII, 57 (2014) 97-98

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Sprawozdanie z obrad Rady Międzynarodowej Unii, XXXIII, 57 (2014) 96

Jaśkiewicz G., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji siedleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 113-116

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Legnickiej w 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 127-128

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów – diecezja legnicka 2009, XXIX, 53 (2010) 89

Krzyszkowski Z., ks., Protokół z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, Kielce, 17 II 2009, XXVIII, 52 (2009) 83-85

Michałowski S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Duchownych Diecezjalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji katowickiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 104-105

Nabzdyk Z., ks., Unia Apostolska Kleru w diecezji opolskiej. Sprawozdanie za rok 2010, XXX, 54 (2011) 102-103

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, 12 listopada 2014], XXXIV, 58 (2015) 120-121

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, listopad 2016], XXXVI, 60 (2017) 87-88

Nowa edycja statutów z poprawkami naniesionymi w czasie obrad zgromadzenia międzynarodowego w 2007 r., XXVIII, 52 (2009) 72

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji drohiczyńskiej w roku 2009, XXIX, 53 (2010) 90-91

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów w diecezji drohiczyńskiej w roku 2009/2010, XXX, 54 (2011) 109-110

Rusiecki T., ks., Obchody 150. rocznicy UAK w Kościele i w Polsce – propozycje, XXXI, 55 (2012) 77-85

Rusiecki T., ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce [8 kwietnia 2015, Warszawa], XXXIV, 58 (2015) 119-120

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z diecezjalnych spotkań formacyjnych UAK w Diecezji Kieleckiej [Kielce, 20 grudnia 2014], XXXIV, 58 (2015) 121-122

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 107-108

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej za rok 2008/2009, XXIX, 53 (2010) 87-88

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Rady Unii Apostolskiej Kleru w Rzymie [2-6 marca 2015, Rzym], XXXIV, 58 (2015) 115

Skład nowej Dyrekcji Międzynarodowej UAK, XXXII, 56 (2013) 16

Souza De D., ks., Protokół z Międzynarodowego Zgromadzenia Unii, XXXII, 56 (2013) 9-15

Socha P., bp, Ks. Franco Mullakal mianowany biskupem, XXVII, 51 (2008) 48

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej, XXVII, 51 (2008) 49

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej Unii, 24. 04. i 29. 05. 2009, XXIX, 53 (2010) 82-83

Socha P., bp, Sesja Rady Międzynarodowej Unii Apostolskiej Kapłanów, XXVIII, 52 (2009) 72-73

Spotkanie PT Członków UAK w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXIII, 57 (2014) 100-102

Sprawozdanie z działalności UAK diecezji kieleckiej w 2013 r., XXXIII, 57 (2014) 99

Sputek S., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Bielsko-Żywieckiej za rok 2014, XXXIV, 58 (2015) 126-127

Wadowski P., ks., Spotkanie księży unionistów w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXII, 56 (2013) 94-95

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 106

Zdjęcia unionistów z pielgrzymki do Rzymu, z Jasnej Góry, XXX, 54 (2011) 117-121

Zinkiewicz S., ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę w dniach 16 i 17 listopada 2009, XXIX, 53 (2010) 84-86

scroll to top