Dokumenty Kościoła

Adhortacja Apostolska Jana Pawła II PASTORES DABO VOBIS

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html

Kongregacja ds. Duchowieństwa, KAPŁAN PASTERZ I PRZEWODNIK WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ,

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_20020804_istruzione-presbitero_pl.html

Kongregacja ds. Duchowieństwa, KAPŁAN – SZAFARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowych

„Trzeba powrócić do konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale także jako miejsca, w którym należy «przebywać» częściej, aby wierny mógł znaleźć miłosierdzie, radę i umocnienie, mógł poczuć się kochany i zrozumiany przez Boga oraz doświadczać obecności miłosierdzia Bożego obok rzeczywistej Obecności w Eucharystii”.