Kontakt

Dyrekcja Krajowa Unii Apostolskiej Kleru w Polsce
Pl. Katedralny 14
50-329 Wrocław

Dyrektor Krajowy:
ks. Zdzisław Lec
e-mail: [email protected]
tel. 696 693 170

Wpłaty od Diecezjalnych Unii Apostolskich Kleru dokonujemy na następujące konto:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Pl. Powstańców Wlkp. 1

65-075 Zielona Góra

Nr konta 75 1020 5402 0000 0802 0177 1575

Tytuł wpłatyUnia Apostolska Kleru – diecezja …………. (osoba wpłacająca wpisuje nazwę diecezji)

 

Skarbnik Krajowy:
ks. Piotr Wadowski
tel. 533 106 037
e-mail: [email protected]