CODZIENNA MODLITWA UNII APOSTOLSKIEJ KLERU O DAR ŚWIĘTOŚCI KAPŁAŃSKIEJ

Panie Jezu, mimo naszej niegodności powołałeś nas
do świętej służby dla Twego ludu. Ożywieni gorącym pragnieniem służenia Tobie, usilnie Cię prosimy, udziel nam wytrwania w naszych postanowieniach i każdego dnia wpajaj w nas obficie ducha naszego powołania: ducha wiary i czystości, posłuszeństwa i pokory, ducha umartwienia i ubóstwa, odwrócenia się od kłamstwa i nienawiści oraz wyrzeczenia, ducha gorliwości pasterskiej i szczerej pobożności, a nade wszystko ducha miłości, abyś Ty, o Chryste, został w nas ukształtowany i aby każdy z nas mógł powiedzieć: żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.
O łaskawa, o miłościwa, słodka Maryjo Dziewico, wspomagaj nas w urzeczywistnieniu tego rodzaju apostolskiego życia do dnia, w którym z Tobą zażywać będziemy chwały niebieskiej.
Święci Aniołowie Stróżowie, święty Józefie, proście Boskie Serce Pana Jezusa, byśmy z wszystkimi kapłanami świata tworzyli Unię prawdziwie Apostolską, coraz więcej żywotną i promieniującą. Amen.
Święty Piusie X, Protektorze Unii Apostolskiej,
módl się za nami !
Święty Janie Maria, módl się za nami !
Święty Janie Kanty, módl się za nami !
Święty Maksymilianie Maria, módl się za nami !