MODLITWA PASTERZY

Jezu, Przyjacielu, dzięki Ci,
że powołałeś nas i konsekrowałeś jako pasterzy Twojego Kościoła.
Oświecaj nas i umacniaj swoim Duchem,
Abyśmy, jak Apostołowie,
mogli być Twoimi szczególnymi uczniami i przyjaciółmi,
dobrymi braćmi i sługami biskupa, prezbiterów i diakonów
oraz dobrymi pasterzami w naszej wspólnocie, diecezji
i wobec wszystkich ludzi.
Matko Kościoła, módl się za nami,
Święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Amen.