MODLITWA SŁUG WYŚWIĘCONYCH

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to,
że powołałeś nas do kapłańskiej posługi.
Ożywiaj w nas, przez zasługi Twojego Syna Jezusa,
ducha kontemplacji, miłość pasterską i braterstwo sakramentalne
dla wzrostu Twojego Kościoła, który jest Polsce.
Niech ci, którzy budowali ten Kościół lokalny
jego święci, kapłani i wszyscy ci,
którzy służyli mu w jego historii,
staną się dla nas wzorami i pomocą.

Spraw, Panie łaskawy i miłosierny,
abyśmy my wszyscy:
biskupi, prezbiterzy i diakoni,
razem z osobami konsekrowanymi i świeckimi
we wspólnocie Kościoła Powszechnego
postępowali w Duchu Świętym
żyjąc i świadcząc o Twojej Miłości.

Jezu, Pasterzu pasterzy,
wspomagaj nas we współpracy,
aby Twój Kościół ubogacał się licznymi i świętymi szafarzami.

Matko i Dziewico Maryjo,
wstawiaj się za nami,
aby Duch Święty kształtował nasze serce na wzór Twojego Syna,
abyśmy z radością i w wierności przeżywali i wypełniali posługiwanie
jakie zostało nam powierzone.
Amen.