Ks. Zdzisław Lec, Bibliografia „Notitiae Unionis Apostolicae”, nr od 51 do 66)

W „Notitiatae Unionis Apostolice”, rok XXVII,  nr 50  (2008) styczeń – czerwiec, Zielona Góra, ksiądz biskup Paweł Socha na stronicach od 86 do 96 przedstawił bibliografię „Notitiae” część I obejmującą lata 1983-1991 i numery czasopisma od 1 do 22. Następnie ksiądz biskup Paweł w tym samym numerze 50 na stronicach od 97 do 129 przedstawił bibliografię „Notitiae Unionis Apostolicae” część II obejmującą lata 1992-2008 (styczeń-czerwiec) i numery czasopisma od 23 do 50 włącznie. Dnia 10 kwietnia 2018 roku, po rozmowie z księdzem biskupem Pawłem postanowiłem kontynuować to jego cenne przedsięwzięcie.

W numerze 61 „Notitiae” na stronicach od 69 do 77 przedstawiłem część III bibliografii, dotyczącą numerów od 51 do 60 włącznie. Niniejszy zestaw bibliograficzny zawiera wykaz publikacji za lata od (lipiec – grudzień) 2008 (nr 51) do 2023 roku (nr 66) włącznie, tzn. publikacje zawarte w numerach czasopisma od 51 do 60 – część III i włączone do tego zestawu publikacje zawarte w numerach 61 – 66 – część IV. Całość została podzielona na działy: I. Duchowość Unii Apostolskiej; II. Sylwetki kapłanów unionistów. Historia UAK w Polsce i na świecie; III. Sprawy urzędowe. Informacje.

Informacja w zestawie bibliograficznym obejmuje nazwisko autora, inicjał jego imienia, stopień święceń kapłańskich, tytuł publikacji, a następnie rocznik, np. XXIX, numer zeszytu „Notitiae Unionis Apostolicae”, np. 53, w nawiasie rok wydania zeszytu np. (2010) i na końcu numer strony lub numer stron. Przykładowo będzie wyglądać to tak: Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51. 

I.Duchowość Unii Apostolskiej

Akt osobistego przystąpienia do Unii Apostolskiej Kapłanów, XXX, 54 (2011) 27

Araszczuk Stanisław, ks., Anamneza paschalnego misterium Chrystusa w celebracji Eucharystii, XL, 64 (2021) 75-94

Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51

Benedykt XVI, Jak niesamowitą rzeczą jest być księdzem. Katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej 24 06 2009 r., XXVIII, 52 (2009) 8-11

Bernacki G., bp, Duszpasterstwo księdza unionisty jako droga świętości, XXIX, 53 (2010) 8-10

Bertone T., kard., List skierowany do Dyrektora Międzynarodowego Unii Ks. Julio Botia z okazji Jubileuszu 150 – lecia Stowarzyszenia, XXXII, 56 (2013) 6

Bifet J. E., ks., Komunia prezbiterium Kościoła partykularnego w wymiarze misyjnym, XXXII, 56 (2013) 17-34

Borto P., ks., Specyfika duchowości księdza diecezjalnego – jej diecezjalny wymiar, XXXV, 59 (2016) 67-92

Botia J. D., ks., Droga i środki uświęcenia duchowieństwa diecezjalnego, XXX, 54 (2011) 29-45

Botia J. D., ks., Program na Rok Kapłański, XXIX, 53 (2010) 68-69

Botia J. D., ks., Słowo na nowy rok formacyjny, XXVII, 51 (2008) 4-5

Botia J. D., ks., Zgromadzenie Międzynarodowe Unii Apostolskiej Kapłanów 2007. Krótki raport – Linie działania, XXVII, 51 (2008) 10-14

Cadouellan H., ks., Unia Apostolska zakorzeniona w diecezji, XXVII, 51 (2008) 41-46

Cembrowicz Paweł, ks., Srebrny ołtarz świętego Jana Chrzciciela (1591) w katedrze wrocławskiej fundacji biskupa Andrzeja Jerina (1540-1596), XLI, 65 (2022) 76-86

Chmielewski M., ks., Konsekracja kapłańska, XXXV, 59 (2016) 40-66

Chromy Roman, ks., Czego oczekuje od nas papież Franciszek? Wyzwania duszpasterskie w kontekście Synodu o synodalności, XLII, 66 (2023) 52-66

Ciereszko H., bp, Apel Jasnogórski. Zgromadzenie Krajowe i Pielgrzymka UAK, 27 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 57-60

Ciereszko H., bp, Dana nam za Matkę. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 15 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 75-79

Ciereszko H., bp, Kapłańskie życie – „całe eucharystyczne”, XL, 64 (2021) 100-104

Ciereszko H., bp, Matka kapłanów, XL, 64 (2021) 105-108

Ciereszko H., bp, Miłosierdzie Boże a kapłaństwo w myśli bł. Michała Sopoćki, XXXVI, 60 (2017) 50-71

Ciereszko H., bp, Nasza Matka Miłosierdzia. Kazanie wygłoszone na Zgromadzeniu Krajowym i Pielgrzymce UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 112-117

Ciereszko H., bp, Przy Tobie Matko chcemy trwać, wsłuchiwać się w Twoje słowa. Apel Jasnogórski, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 108-111

Ciereszko H., bp, Rok Wiary i co dalej?, XXXIII, 57 (2014) 8-21

Ciereszko H., bp, Życzenia wielkanocne, XLI, 65 (2022) 20-21

Depo W., abp, Serce Jezusa jako źródło najczystszej miłości. Homilia na Mszy św., Jasna Góra, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 102-107

Froniewski Jacek, ks., Biblijne i teologiczne podstawy anamnezy eucharystycznej, XL, 64 (2021) 39-74

Gillen Jeannot, ks., Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2022, XLII, 66 (2023) 9

Gillen Jeannot, ks., Życzenia z okazji Wielkanocy 2023, XLII, 66 (2023) 10-12

Górski Sz., ks., Jan Chryzostom: zachwyt nad kapłaństwem, XXXIII, 57 (2014) 33-48

Grabowski P., ks., Kapłaństwo św. Jana Marii Vianney’a, patrona UAK, XXIX, 53 (2010) 11-18

Jaśkiewicz G., ks., Jean-Jacques Olier inspirator i twórca eklezjalności diecezjalnej. Miłość pasterska kapłana jako istotny element jego współpracy z braćmi w prezbiterium, XXXI, 55 (2012) 37-49

Jezierski J., bp, Odkrywanie Serca Jezusa (homilia), XXXVIII, 62 (2019) 109-111

Jezierski J., bp, Wierność Bogu i miłosierdzie dla grzeszników (homilia), XXXIII, 57 (2014) 87-89

Jezierski J., bp, Zobowiązani do budowania wspólnoty kapłańskiej. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 14 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 72-74

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dekret (zatwierdzający Statuty UAK), XXX, 54 (2011) 28

Król Lech, ks., Życzenia na Boże Narodzenie 2022, XLII, 66 (2023) 17-18

Król Lech, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Diecezjalnego UAK Diecezji Włocławskiej, Wielkanoc 2020, XXXIX, 63 (2020) 15-16

Król Lech, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Diecezjalnego UAK Diecezji Włocławskiej, Wielkanoc 2021, XL, 64 (2021) 35-36

Kurek P., ks., „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3,15), XXVIII, 52 (2009) 35-58

Lala K., ks., Duch wspólnotowości kapłana unionisty jako warunek budowania Kościoła jako domu, XXXI, 55 (2012) 50-68

Lec Zdzisław, ks., Dbałość o kult Najświętszego Serca Jezusa istotnym warunkiem tworzenia, istnienia i rozwoju Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, XXXVII, 61 (2018) 46-53

Lec Zdzisław, ks., Najświętsze Serce Jezusa i serce kapłana, XXXVIII, 62 (2019) 112-114

Lec Zdzisław, ks., Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej, XXXIX, 63 (2020) 67-81

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Bożonarodzeniowe 2018 i Noworoczne 2019 r., XXXVIII, 62 (2019) 11-12

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Bożonarodzeniowe Dyrektora Krajowego UAK na Boże Narodzenie 2020 i Nowy Rok Pański 2021, XL, 64 (2021) 27-28

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Bożonarodzeniowe Dyrektora Krajowego UAK na Boże Narodzenie 2021 i Nowy Rok Pański 2022, XLI, 65 (2022) 15-16

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Bożonarodzeniowe Dyrektora Krajowego UAK na Boże Narodzenie 2022 i Nowy Rok Pański 2023, XLII, 66 (2023) 9-10, 14-15

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Dyrektora Krajowego UAK na miesiąc czerwiec, miesiąc nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, XXXIX, 63 (2020) 12

Lec Zdzisław, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Krajowego UAK, Wielkanoc 2020, XXXIX, 63 (2020) 11

Lec Zdzisław, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Krajowego UAK, Wielkanoc 2021, XL, 64 (2021) 32

Lec Zdzisław, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Krajowego UAK, Wielkanoc 2022, XLI, 65 (2022) 19-20

Lec Zdzisław, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Krajowego UAK, Wielkanoc 2023, XLII, 66 (2023) 12-13, 20-21

Lec Zdzisław, ks., Noga Stanisław, ks., Znaczenie pielgrzymek na Jasną Górę dla duchowieństwa diecezjalnego – z perspektywy 80-lecia ustanowienia Kaplicy Cudownego Obrazu – kaplicą UAK, XXXVIII, 62 (2019) 52-104

Lewandowski R., dk., Kwaśniewski K., dk., Adoracja Najświętszego Sakramentu, XXXIII, 57 (2014) 90-93

Lipski Bogdan, ks., Braterstwo kapłańskie w ujęciu statutów UAK, XXXVIII, 62 (2019) 105-108

Magrin G., ks., Duchowość diecezjalna – jak odczytać ją na nowo?, XXXV, 59 (2016) 9-39

Magrin G., ks., List do Księży Dyrektorów, Referentów Krajowych UAK, XXXVII, 61 (2018) 17-18

Magrin G., ks., Naśladując najlepszych…, odcinając się od najgorszych, XXXIII, 57 (2014) 6-7

Magrin G., ks., Orędzie Międzynarodowego Zgromadzenia do wszystkich członków Unii, XXXII, 56 (2013) 7-8

Magrin G., ks., Propozycja powołaniowa. Jedna Wspólnota. Jedna Służba dla każdej parafii w każdej diecezji Kościoła katolickiego, XXXVII, 61 (2018) 15-16

Magrin G., ks., Przesłanie na Wielkanoc i Zielone Święta 2019 r., XXXVIII, 62 (2019) 9-10

Magrin G., ks., Przesłanie na Zielone Święta 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 13-14

Malina A., ks., Kościół jako dom – perspektywa biblijna, XXXI, 55 (2012) 4-17

Mastalski J., ks., Zagrożenia i szanse wspólnoty kapłańskiej, XXXVI 60 (2017) 27-49

Misiurek J., ks., Kapłan według Serca Jezusa jako odpowiedź na oczekiwanie Boga i ludzi, XXXIV, 58 (2015) 45-61

Misiurek J., ks., Miłość – istotny element w duchowości Najświętszego Serca Jezusa. Refleksje związane z 250. rocznicą ustanowienia święta ku czci Serca Jezusa, XXXIV, 58 (2015) 62-73

Mullakal F., ks., Duchowość diecezjalna we współczesnym kontekście, XXVII, 51 (2008) 15-22

Mullakal F., ks., Per tutti i direttori dioecessani. (Do wszystkich dyrektorów diecezjalnych), XXVII, 51 (2008) 8-9

Muńko S., ks., Główne problemy poruszane w książce kard. J. Ratzingera „Raport o stanie wiary”, XXXII, 56 (2013) 36-66

Musioł Waldemar, bp, Znaki nadziei dla Kościoła, XLII, 66 (2023) 38-51

Myśli papieża Franciszka (Materiał na spotkanie miesięczne), XXXIII, 57 (2014) 72-74

Noga S., ks., Czego księża unioniści mogą się nauczyć od Świętego Józefa, XL, 64 (2021) 95-99

Noga S., ks., Specyfika duchowości kapłana archidiecezji katowickiej, XXXV, 59 (2016) 93-101

Noga S., ks., Życzenia na Boże Narodzenie 2022, XLII, 66 (2023) 18-19

Nowak J., ks., Zaskoczony miłością, XXIX, 53 (2010) 52-63

Oczachowski A., Biblijne podstawy prymatu św. Piotra, XXXII, 56 (2013) 67-71

Olszewski M., ks., Świętowanie niedzieli dzisiaj, XXXV, 59 (2016) 102-111

Ostrowski Dominik, ks., Księga liturgiczna „Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą” jako klucz do celebracji wystawienia Najświętszego Sakramentu, XLI, 65 (2022) 59-75

Peri V., bp, Pierwsza encyklika papieża Franciszka, XXXIII, 57 (2014) 49-51

Piechaczek Krystian, ks., Dlaczego wierzę w Kościół, XLII, 66 (2023) 27-37

Pietrzak Wiesław, ks., SCJ, Życzenia na Boże Narodzenie 2021, XLI, 65 (2022) 18-19

Pietrzak Wiesław, ks., SCJ, Życzenia na Boże Narodzenie 2022, XLII, 66 (2023) 19-20

Piper Łukasz, ks., Emaus kapłański. Spotkanie Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Katowickiej, Pszczyna, 18 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 54-56

Portka Krzysztof, ks., Życzenia na Boże Narodzenie 2022, XLII, 66 (2023) 16

Portka Krzysztof, ks., Życzenia Wielkanocne, XLI, 65 (2022) 21-23

Przeździecki J., ks., Wkład Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego w odnowę życia kapłańskiego, XXIX, 53 (2010) 19-31

Przybecki A., dk., Działalność Unii w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu, XXIX, 53 (2010) 64-66

Puziak M., ks., Duchowość Najświętszego Serca Jezusa jako istotny rys Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, XXXIV, 58 (2015) 11-44

Rabczyński Paweł, ks., Wiarygodność kapłana w świetle nauczania Benedykta XVI, XLI, 65 (2022) 87-101

Radecki Aleksander, ks., Duch Święty w życiu kapłana – unionisty, XXXVIII, 62 (2019) 19-39

Radecki Aleksander, ks., Eucharystia w życiu kapłana, XLI, 65 (2022) 33-58

Radecki Aleksander, ks., Komunia kapłana unionisty z Bogiem i wynikające z niej konsekwencje dla jego życia i posługiwania, XXX, 54 (2011) 56-66

Radecki A., ks., Unia Apostolska Kapłanów jako propozycja dla współczesnego kapłana, XXVII, 51 (2008) 23-40

Rusiecki T., ks., Apel Jasnogórski: „Stań przy nas Maryjo”, XXX, 54 (2011) 83-87

Rusiecki T., ks., „Dynamizm wyjścia” jako charakterystyczny rys duchowości księdza diecezjalnego, XXXVIII, 62 (2019) 40-51

Rusiecki T., ks., Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary, XXXIX, 63 (2020) 55-66

Rusiecki T., ks., Jak uczynić Unię obecną i żywą w diecezji?, XXVIII, 52 (2009) 28-34

Rusiecki T., ks., Komunia z Chrystusem na wzór gałązki z pniem, XXX, 54 (2011) 72-82

Rusiecki T., ks., Od medytacji do adoracji, XXXIII, 57 (2014) 52-69

Rusiecki T., ks., Trwajcie we Mnie, XXX, 54 (2011) 68-71

Rusiecki T., ks., Trwali jednomyślnie jako Kościół. Rozważanie na Apelu Jasnogórskim w pierwszym dniu Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 118-122

Rusiecki T., ks., Życzenia na Boże Narodzenie, XLI, 65 (2022) 17-18

Sapieha A., ks., Odpowiedzialność kapłana unionisty w świetle II rozdziału „Ewangelii gaudium”, XXXIII, 57 (2014) 22-32

Sikorski J., ks., Rozwój miłości pasterskiej jako warunek uświęcenia kapłana i jego posługi, XXXI, 55 (2012) 69-76

Socha P., bp, Apel Jasnogórski, Jasna Góra 16. 11. 2009, XXIX, 53 (2010) 70-73

Socha P., bp, Duchowość maryjna kapłana unionisty, XXXI, 55 (2012) 86-90

Socha P., bp, Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych, XXVIII, 52 (2009) 20-27

Socha P., bp, Bezmiar chwały Syna Człowieczego, XXXIII, 57 (2014) 75-86

Socha P., bp, Kapłaństwo według św. Jana Vianney’a, XXVIII, 52 (2009) 12-17

Socha P., bp, Medytacja na podstawie Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 1-8), XXXII, 56 (2013), 80-91

Socha P., bp, Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny w myśli założyciela(li) Unii Apostolskiej Kleru, aktualność Jego kultu i nowe wyzwania dla księdza unionisty, XXXVII, 61 (2018) 31-45

Socha P., bp, Teologiczne podstawy jedności w duchowości Unii Apostolskiej Kleru i jej rodzaje, XXXIV, 58 (2015) 74-86

Socha P., bp, Unia Apostolska Kapłanów jako wspólnota kształtująca więzi braterskie w prezbiterium diecezjalnym, XXX, 54 (2011) 46-55

Socha P., bp, Unia Apostolska Kleru w służbie kapłana i prezbiterium diecezjalnego, XXXI, 55 (2012) 18-36

Socha P., bp, Życzenia na Boże Narodzenie 2021, XLI, 65 (2022) 16

Socha P., bp, Życzenia na Boże Narodzenie 2022, XLII, 66 (2023) 15

Socha P., bp, Życzenia Wielkanocne, XLI, 65 (2022) 21

Spotkanie Unii Apostolskiej Kleru – Katowice – Nabożeństwo Eucharystyczne (26. 02. 2011), XXX, 54 (2011) 88-95

Statuty Unii Apostolskiej Kleru, XXX, 54 (2011) 6-26

Strzelecki S., ks., Miłosierdzie w kapłańskiej tożsamości, XXXIV, 58 (2015) 87-101

Wadowski Piotr, ks., Powstanie i rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, XXXII, 56 (2013) 72-78

Wołyniec Włodzimierz, ks., Wyjątkowa obecność Chrystusa pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina, XXXIX, 63 (2020) 19-35

Ziemann Eugeniusz, ks., SCJ, Duchowość kapłana Serca Jezusowego, XLI, 65 (2022) 102-106

Ziemann Eugeniusz, ks., SCJ, Eucharystia i Serce Jezusa – eucharystyczne Serce Jezusa, XXXIX, 63 (2020) 36-54

Ziemann Eugeniusz, ks., SCJ, Misja apostolska kapłana – szerzenie idei społecznego królestwa Serca Jezusa, XLI, 65 (2022) 107-111

Zyzak W., ks., Jana Pawła II wizja komunii kapłańskiej, XXXVI, 60 (2017) 9-26

II.Sylwetki kapłanów unionistów. Historia UAK w Polsce i na świecie

Augustynowicz Piotr, ks., Śp. ks. kan. Stanisław Szczepura (1936-2020), Archidiecezja Białostocka, XL, 64 (2021) 135-136

Borkiewicz Feliks Grzegorz, OH, Świadectwo sprawowania opieki pielęgniarskiej przy śp. bp. Gerardzie Bernackim, XXXVIII, 62 (2019) 123-124

Greger Piotr, bp, Śp. ks. prał. Jan Sopicki (1936-2021), Diecezja Bielsko-Żywiecka, XLI, 65 (2022) 157-161

Jagiełło Zygmunt, ks., Śp. ks. kan. Aleksander Tadeusz Siwek (1933-2020), XL, 64 (2021) 150-153

Król Lech, ks., Śp. ks. prał. Kazimierz Stanisław Bocianowski (1934-2022), Diecezja Włocławska, XLII, 66 (2023) 107-108

Król Lech, ks., Śp. ks. prał. Stefan Spychalski [1936-2022], Diecezja Włocławska, XLI, 65 (2022) 164-167

Lec Zdzisław, ks., [tłumaczenie]: Dane biograficzne założyciela UAK Victora-Emmanuela Lebeurier’a (1832-1918), XLI, 65 (2022) 123-127

Lec Zdzisław, ks., Daty erygowania Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezjach w Polsce, XLII, 66 (2023) 69-73

Lec Zdzisław, ks., Dzieje Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1910-2018, XXXIX, 63 (2020) 85-105

Lec Zdzisław, ks., Ksiądz Biskup Gerard Bernacki (1942-2018) jako Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru w Polsce w latach 1997-2006, XXXVIII, 62 (2019) 117-122

Lec Zdzisław, ks., Ksiądz Biskup Henryk Grzondziel (1897-1968) – pierwszy po II wojnie światowej Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kleru Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska, XXXVII, 61 (2018) 85-90

Lec Zdzisław, ks., [tłumaczenie]: Protokół ze Zgromadzenia Konstytucyjnego [UAK] (26-27 sierpnia 1862), XLI, 65 (2022) 115-122

Lec Zdzisław, ks., 70. rocznica wznowienia działalności Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diecezjalnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Wrocławskiej (1947-2017), XXXVII, 61 (2018) 78-84

Lec Zdzisław, ks., Śp. ks. prał. Edward Poniewierski (1953-2021), Diecezja Radomska, XL, 64 (2021) 149

Lec Zdzisław, ks., Śp. ks. prał. Mirosław Wójtewicz (1945-2022), Archidiecezja Wrocławska, XLII, 66 (2023) 108-110

Maczan Marcin, ks., Śp. ks. inf. Edmund Szczepan Łagód (1938-2019), Diecezja Ełcka, XL, 64 (2021) 139-142

Maczan Marcin, ks., Śp. ks. kan. Wiesław Śliwczyński (1957-2023), Dyrektor Diecezjalny UAK, Diecezja Ełcka, XLII, 66 (2023), 105-107

Maczan Marcin, ks., Śp. ks. prał. Władysław Podeszwik (1932-2021), Diecezja Ełcka, XL, 64 (2021) 143-145

Maczan Marcin, ks., Śp. ks. prał. Stanisław Tabaka (1938-2021), Diecezja Ełcka, XL, 64 (2021) 143-145

Michałowski S., ks., Ks. dr Czesław Podleski Dyrektor Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji katowickiej, XXVIII, 52 (2009) 60-65

Noga S., ks., Homilia w czasie Mszy św. w intencji śp. ks. dra Czesława Podleskiego, XXVIII, 52 (2009) 66-69

Noga Stanisław, ks., Śp. Ks. Andrzej Trzeciak [1968-2020], Archidiecezja Katowicka, XLI, 65 (2022) 161-163

Serkis Karol, ks., Ks. kan. Franciszek Rząd, XXIX, 53 (2010) 76-79

Wieczorek Eugeniusz, ks., Śp. ks. kan. Michał Sudoł (1927-2020), Archidiecezja Częstochowska, XL, 64 (2021) 136-137

Wieczorek Eugeniusz, ks., Śp. ks. prał. Kazimierz Troczyński (1931-2020), Archidiecezja Częstochowska, XL, 64 (2021) 137-138

III. Sprawy urzędowe. Informacje

Benedykt XV, Breve Summorum Pontificorum (17 kwietnia 1921) [tłumaczenie tekstu ks. Zdzisław Lec], XL, 64 (2021) 22-26

Botia J. D., ks., Biuletyn informacyjny Unii, XXVIII, 52 (2009) 74-79

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XXXVIII, 62 (2019) 3-5

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XXXIX, 63 (2020) 3-7

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XL, 64 (2021) 3-8

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XLI, 65 (2022) 3-6

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XLII, 66 (2023) 3-5

Ciereszko H., bp, Pozdrowienie i błogosławieństwo bp. Henryka Ciereszki do Członków Rady Krajowej UAK w związku z odwołaniem posiedzenia Rady Krajowej, XXXIX, 63 (2020) 114

Ciereszko H., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej, r. 2009/2010, XXX, 54 (2011) 111-112

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej w 2014/2015 r., [Białystok, 8 lipca 2015], XXXIV, 58 (2015) 125-126

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2015/2016 [Białystok, 2 września 2016], XXXV, 59 (2016) 129-131

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2016/2017, XXXVI, 60 (2017) 91-92

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2017/2018, XXXVII, 61 (2018) 109-111

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2018/2019, XXXVIII, 62 (2019) 137-139

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2020/2021, XL, 64 (2021) 120-121

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2020/2021, XL, 64 (2021) 120-121

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2021/2022, XLI, 65 (2022) 141-143

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2022/2023, XLII, 66 (2023) 87-89

Dec Ignacy, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Świdnickiej, XXXVII, 61 (2018) 21

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Elbląskiej w 2020/2021 r., XLI, 65 (2022) 146-147

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie z działalności wspólnoty Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Diecezji Elbląskiej za rok 2017, XXXVII, 61 (2018) 102-103

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Elbląskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 143

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Elbląskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 120-121

Fusco Gianni, ks., Nominacja ks. Tomasza Rusieckiego na Radnego Międzynarodowego UAK, XXXVII, 61 (2018) 11-12

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie ze spotkań Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Warmińskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 155-158

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie ze spotkań Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Warmińskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 132-135

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Warmińskiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 125-126

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Warmińskiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 149-151

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Warmińskiej w roku 2022/2023, XLII, 66 (2023) 93-96

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP,  Dekret nominacji Dyrektora Krajowego UAK w Polsce, XXXVII, 61 (2018) 20

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP, Powiadomienie Konferencji Episkopatu Polski o potwierdzeniu wyboru Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru, XL, 64 (2021) 31

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP, Uchwała nr 5/378/2018 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie potwierdzenia wyboru Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru, XXXVII, 61 (2018) 19

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP,  Uchwała Konferencji Episkopatu Polski w sprawie potwierdzenia wyboru Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru, XL, 64 (2021) 30

Gillen Jeannot, ks., Consultazione urgente di tutte le federazioni nazionali sul futuro Della confederazione internazionale UAC, XL, 64 (2021) 11-14

Gillen Jeannot, ks., Konkretny projekt ponownego uruchomienia Międzynarodowej Konfederacji Unii Apostolskiej Kleru [tłumaczenie tekstu – ks. Zdzisław Lec], XLI, 65 (2022) 11-14

Gillen Jeannot, ks., Pilne konsultacje wszystkich federacji krajowych w sprawie przyszłości konfederacji międzynarodowej UAK [tłumaczenie tekstu – ks. Zdzisław Lec], XL, 64 (2021) 14-17

Gillen Jeannot, ks., Progetto concreto di rilancio della Congregazione Internazionale dell’Unione Apostolica del Clero, XLI, 65 (2022) 10-11

Gillen Jeannot, ks., tymczasowym Dyrektorem Międzynarodowym Unii Apostolskiej Duchowieństwa, XLI, 65 (2022) 9

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXXII, 56 (2013) 96-98

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji warmińskiej [2014], XXXIV, 58 (2015) 123-124

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [12 października 2015], XXXV, 59 (2016) 125-126

Goliński E., ks., Spotkanie modlitewne Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXVII, 51 (2008) 50

Goliński E., ks., Sprawozdanie z dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXIX, 53 (2010) 92-96

Goliński E., ks., Sprawozdanie z jesiennego dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXXI, 55 (2012) 91-92

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [15 lutego 2016], XXXV, 59 (2016) 127-128

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej, 6 marca 2017 r., XXXVI, 60 (2017) 89-90

Górzyński Józef, abp, Dekret nominacji Dyrektora i Zarządu UAK Archidiecezji Warmińskiej, XXXVIII, 62 (2019) 16

Górzyński Józef, abp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Archidiecezji Warmińskiej, XXXVIII, 62 (2019) 15

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, 17-18 XI 2008, XXVIII, 52 (2009) 79-82

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, [14-15 XI 2016], XXXVI, 60 (2017) 83-85

Gudwański R., ks., Protokół z obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę, XXX, 54 (2011) 98-101

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Goście, którzy przybywali na obrady Międzynarodowej Rady Unii i do siedziby Unii w Rzymie, XXXIII, 57 (2014) 97-98

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Sprawozdanie z obrad Rady Międzynarodowej Unii, XXXIII, 57 (2014) 96

Jamiołkowski Marian, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Łomżyńskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 150-151

Jamiołkowski Marian, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Łomżyńskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 128

Jamiołkowski Marian, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Łomżyńskiej w 2020 r., XL, 64 (2021) 125

Jaśkiewicz G., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji siedleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 113-116

Jezierski Jacek, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Elbląskiej, XXXVII, 61 (2018) 22

Jezierski Jacek, bp, Notificatio Biskupa Elbląskiego, XXXVII, 61 (2018) 23

Jezierski Jacek, bp, Pismo od biskupa elbląskiego w sprawie uczestnictwa w Radzie Krajowej UAK, XLI, 65 (2022) 24-25

Kaszak Grzegorz, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Sosnowieckiej, XXXVIII, 62 (2019) 14

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Legnickiej 2017/2018, XXXVIII, 62 (2019) 149

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Legnickiej w 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 127-128

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów – diecezja legnicka 2009, XXIX, 53 (2010) 89

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Legnickiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 148

Kowalski Leszek, ks., Unia Apostolska Kleru w Diecezji Legnickiej – 2017, XXXVII, 61 (2018) 104-105

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 159-160

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 135-137

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2020 r., XL, 64 (2021) 127-130

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 151-152

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2022 r., XLII, 66 (2023) 97-100

Król Lech, ks., Sprawozdanie z posiedzenia prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku, XXXVIII, 62 (2019) 160-162

Krzyszkowski Z., ks., Protokół z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, Kielce, 17 II 2009, XXVIII, 52 (2009) 83-85

Kupny Józef, abp, Zatwierdzenie ks. Zdzisława Leca na Dyrektora UAK Archidiecezji Wrocławskiej, XLI, 65 (2022) 29

Lec Zdzisław, ks., Bibliografia „Notitiae Unionis Apostoticae”, część III: lata 2008 (lipiec – grudzień) – 2017, numery czasopisma od 51 do 60 włącznie, XXXVII, 61 (2018) 69-77

Lec Zdzisław, ks., Informacja o wyborze Dyrektora Krajowego UAK, XL, 64 (2021) 29

Lec Zdzisław, ks., Odwiedziny księży unionistów Diecezji Bielsko-Żywieckiej w dniach 21-23 listopada 2021 r., XLI, 65 (2022) 136-137

Lec Zdzisław, ks., Pismo Dyrektora Krajowego UAK z dnia 21 marca 2020 r. o odwołaniu posiedzenia Rady Krajowej, która miała się odbyć 21 kwietnia 2020 r., XXXIX, 63 (2020) 113

Lec Zdzisław, ks., Pismo skierowane do biskupa elbląskiego w sprawie uczestnictwa w Radzie Krajowej UAK, XLI, 65 (2022) 25-26

Lec Zdzisław, ks., Podziękowanie skierowane do ks. bpa dr Krzysztofa Włodarczyka Biskupa Bydgoskiego, XLII, 66 (2023) 22-23

Lec Zdzisław, ks., Podziękowanie skierowane do ks. Jeannot Gillen, XLI, 65 (2022) 10

Lec Zdzisław, ks., Program Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 96

Lec Zdzisław, ks., Program Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce, Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r., [Posiedzenie zostało odwołane dnia 21 marca 2020 r. z powodu ogólnopolskiej epidemii] XXXIX, 63 (2020) 112

Lec Zdzisław, ks., Prośba o pozwolenie na pełnienie kolejnej kadencji przez Dyrektora Krajowego UAK, XL, 64 (2021) 28

Lec Zdzisław, ks., Prośba skierowana do biskupa opolskiego o przewodniczenie Mszy św. podczas Pielgrzymki UAK na Jasną Górę, XLI, 65 (2022) 23-24

Lec Zdzisław, ks., Protokół z obrad Zgromadzenia Krajowego i XXXII Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego (27-28 XI 2017), XXXVII, 61 (2018) 93-95

Lec Zdzisław, ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, Wrocław, 26 kwietnia 2022 r., godz. 20.00 – on – line. Program, XLI, 65 (2022) 138

Lec Zdzisław, ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, Wrocław, 18 kwietnia 2023 r., godz. 20.00 – on – line. Program, XLII, 66 (2023) 78

Lec Zdzisław, ks., Spotkanie w Tarnowie dotyczące tamtejszej UAK, XLI, 65 (2022) 137-138

Lec Zdzisław, ks., Spotkanie z Unionistami Diecezji Drohiczyńskiej, dnia 11 października 2018 r. w Drohiczynie, XXXVIII, 62 (2019), 135-136

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2017, XXXVII, 61 (2018) 101

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 162-163

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 138-139

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej w 2020 r., XL, 64 (2021) 131-132

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej w 2020 r., XL, 64 (2021) 131-132

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 152-154

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej w 2022 r., XLII, 66 (2023) 100-101

Lec Zdzisław, ks., UAC Polonia – le nostre proposte concrete, Wroclaw, 6 II 2021, XL, 64 (2021) 20-21

Lec Zdzisław, ks., UAK Polska – nasze konkretne propozycje, Wrocław, 6 II 2021 r., XL, 64 (2021) 18-19

Lec Zdzisław, ks., UAK Polska w Internecie, XL, 64 (2021) 113-114

Lec Zdzisław, ks., W cieniu korona wirusa. Wokół pielgrzymki i rekolekcji UAK 2020 r., XL, 64 (2021) 111-112

Lec Zdzisław, ks., „Wieczerniki” Ogólnopolskie online od 17 października 2022 do 19 czerwca 2023 r. włącznie, XLII, 66 (2023) 81-86

Lec Zdzisław, ks., Zachęta do wzięcia udziału w pielgrzymce i rekolekcjach Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, XL, 64 (2021) 34

Lec Zdzisław, ks., Zaproszenie Prymasa Polski na XXXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Unii Apostolskiej Kleru, XL, 64 (2021) 33

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 33. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2018. Program, XXXVII, 61 (2018) 112-113

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 34. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 11-12 listopada 2019. Program, XXXVIII, 62 (2019) 166-167; XXXIX, 63 (2020) 106-107

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 35. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 9-10 listopada 2020. Program, XXXIX, 63 (2020) 140-141

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i XXXVI Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 15-16 listopada 2021. Program, XL, 64 (2021) 154-155

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i XXXVII Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 14-15 listopada 2022. Program, XLI, 65 (2022) 168-169

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i XXXVIII Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 13-14 listopada 2023. Program, XLII, 66 (2023) 111-112

Lipski Bogdan, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Pelplińskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 151-152

Lipski Bogdan, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Pelplińskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 128-129

Magrin Giuseppe, ks., Pierwsza Rada Międzynarodowa UAK 18-21 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 63-65

Mazur Jerzy, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Ełckiej, XXXVII, 61 (2018) 25

Mendyk Marek, bp, Dekret o ustanowieniu Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Świdnickiej, XXXIX, 63 (2020) 13

Mering Wiesław, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Włocławskiej, XXXVII, 61 (2018) 26

Mering Wiesław, bp, Dekret ustanawiający bł. Michała Kozala Patronem UAK Diecezji Włocławskiej, XXXIX, 63 (2020) 14

Michałowski S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Duchownych Diecezjalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji katowickiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 104-105

Nabzdyk Z., ks., Unia Apostolska Kleru w diecezji opolskiej. Sprawozdanie za rok 2010, XXX, 54 (2011) 102-103

Noga Stanisław, ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Wrocław, 26 kwietnia 2022 r., on-line, XLI, 65 (2022) 139-140

Noga Stanisław, ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, z dnia 13 kwietnia 2021 r., on-line, XL, 64 (2021) 117-119

Noga Stanisław, ks., Posiedzenie Zgromadzenia Krajowego Dyrektorów Diecezjalnych Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, z dnia 2 marca 2021 r., XL, 64 (2021) 115-117

Noga Stanisław, ks., Protokół Posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, z dnia 10 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 97-100

Noga Stanisław, ks., Protokół z XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa do Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 15-16 listopada 2021 r., XLI, 65 (2022) 131-135

Noga Stanisław, ks., Protokół z XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa do Częstochowy w dniach 14-15 listopada 2022 r., XLII, 66 (2023) 74-79

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, 12 listopada 2014], XXXIV, 58 (2015) 120-121

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, listopad 2016], XXXVI, 60 (2017) 87-88

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej – jesień 2017, XXXVII, 61 (2018), 107-108

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej w 2020, XL, 64 (2021), 124

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej w 2021 r., XLI, 65 (2022), 147-148

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej w 2022 r., XLII, 66 (2023), 92

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce – Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r., XXXVIII, 62 (2019), 131-134

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 14 kwietnia 2018 r., XXXVII, 62 (2019) 144-145

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 27 października 2018 r., XXXVII, 62 (2019) 146-147

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 11 czerwca 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 122-123

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 24 października 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 124-125

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i 34. Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 11-12 listopada 2019, XXXIX, 63 (2020), 108-111

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i 33. Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2018, XXXVIII, 62 (2019), 125-130

Nowa edycja statutów z poprawkami naniesionymi w czasie obrad zgromadzenia międzynarodowego w 2007 r., XXVIII, 52 (2009) 72

Pieńkosz Jan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Siedleckiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 154-155

Pietkiewicz Rajmund, ks., Program rekolekcji kapłanów w duchowości Unii Apostolskiej Kleru, Częstochowa, Instytut Prymasowski, 12-15 listopada 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 114-115

Pikus Tadeusz, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Drohiczyńskiej, XXXVII, 61 (2018) 27

Pindel Roman, bp, Podziękowanie ks. prał. Stefanowi Sputkowi za posługę Dyrektora UAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej, XLI, 65 (2022) 27

Pindel Roman, bp, Zatwierdzenie ks. Jerzego Łukowicza na Dyrektora UAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej, XLI, 65 (2022) 27

Portka Krzysztof, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 163-164

Portka Krzysztof, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 132-133

Portka Krzysztof, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2021, XLI, 65 (2022) 154-155

Portka Krzysztof, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2022, XLII, 66 (2023) 102-103

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji drohiczyńskiej w roku 2009, XXIX, 53 (2010) 90-91

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów w diecezji drohiczyńskiej w roku 2009/2010, XXX, 54 (2011) 109-110

Rojek Marian, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, XXXVII, 61 (2018) 24

Rusiecki T., ks., Obchody 150. rocznicy UAK w Kościele i w Polsce – propozycje, XXXI, 55 (2012) 77-85

Rusiecki T., ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce [8 kwietnia 2015, Warszawa], XXXIV, 58 (2015) 119-120

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z diecezjalnych spotkań formacyjnych UAK w Diecezji Kieleckiej [Kielce, 20 grudnia 2014], XXXIV, 58 (2015) 121-122

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 107-108

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Kieleckiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 148

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Kieleckiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 125-126

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej za rok 2008/2009, XXIX, 53 (2010) 87-88

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Rady Unii Apostolskiej Kleru w Rzymie [2-6 marca 2015, Rzym], XXXIV, 58 (2015) 115

Rusiecki T., ks., Zgromadzenie krajowe i pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2017. Program spotkania, XXXVII, 61 (2018) 91-92

Sawczuk Piotr, bp, Potwierdzenie erygowania UAK Diecezji Drohiczyńskiej dnia 26 października 2022 r., XLII, 66 (2023) 23

Serkis Karol, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Lubelskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 150

Serkis Karol, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Lubelskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 126-127

Skiba Andrzej, ks., Sprawozdanie Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusowego w Archidiecezji Przemyskiej z posługi pełnionej w roku duszpasterskim 2018, XXXVIII, 62 (2019) 152-153

Skiba Andrzej, ks., Sprawozdanie Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusowego w Archidiecezji Przemyskiej za rok duszpasterski 2019, XXXIX, 63 (2020) 130-131

Skład nowej Dyrekcji Międzynarodowej UAK, XXXII, 56 (2013) 16

Souza De D., ks., Protokół z Międzynarodowego Zgromadzenia Unii, XXXII, 56 (2013) 9-15

Socha P., bp, Ks. Franco Mullakal mianowany biskupem, XXVII, 51 (2008) 48

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej, XXVII, 51 (2008) 49

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej Unii, 24. 04. i 29. 05. 2009, XXIX, 53 (2010) 82-83

Socha P., bp, Sesja Rady Międzynarodowej Unii Apostolskiej Kapłanów, XXVIII, 52 (2009) 72-73

Spotkanie PT Członków UAK w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXIII, 57 (2014) 100-102

Sprawozdanie z działalności UAK diecezji kieleckiej w 2013 r., XXXIII, 57 (2014) 99

Sputek S., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Bielsko-Żywieckiej za rok 2014, XXXIV, 58 (2015) 126-127

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2018/2019, XXXVIII, 62 (2019) 139-140

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2019/2020, XXXIX, 63 (2020) 117-118

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 121-122

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2021, XLI, 65 (2022) 144

Stachera Józef, ks., Formacja w Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 22 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 106

Stachera Józef, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Warszawskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 158

Szczerek Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Sandomierskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 154

Szczerek Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Sandomierskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 131-132

Szczerek Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Sandomierskiej w 2022, XLII, 66 (2023) 92-93

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów w Diecezji Ełckiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 143-144

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Ełckiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 121

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Ełckiej w 2020 r., XL, 64 (2021) 123-124

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Ełckiej w 2022 r., XLII, 66 (2023) 91

Terpiłowski Grzegorz, ks., Sprawozdanie z działalności UAK Diecezji Drohiczyńskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 141-142

Terpiłowski Grzegorz, ks., Sprawozdanie z działalności UAK Diecezji Drohiczyńskiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 122-123

Terpiłowski Grzegorz, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Drohiczyńskiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 145-146

Terpiłowski Grzegorz, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Drohiczyńskiej w 2022 r., XLII, 66 (2023) 90

Tyrawa Jan, bp, Dekret ustanowienia UAK Diecezji Bydgoskiej i nominacji dyrektora, XXXVIII, 62 (2019) 13

Wadowski P., ks., Spotkanie księży unionistów w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXII, 56 (2013) 94-95

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 165

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 133-134

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 139

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2021, XLI, 65 (2022) 155-156

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w 2022 r., XLII, 66 (2023) 103-104

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, Wrocław, 18 kwietnia 2023 r., godz. 20.00 – on – line, XLII, 66 (2023) 79-80

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 106

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 119-120

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2020, XL, 64 (2021) 122

Włodarczyk Krzysztof, bp., Zatwierdzenie ks. Janusza Tomczaka na dyrektora UAK Diecezji Bydgoskiej, XLII, 66 (2023) 22

Woś Marcin, ks., Sprawozdanie z działalności Księży Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bydgoskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 140-141

Woś Marcin, ks., Sprawozdanie z działalności Księży Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bydgoskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 118-119

Woś Marcin, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bydgoskiej w 2021 r., XLI, 65 (2022) 145

Zdjęcia unionistów z pielgrzymki do Rzymu, z Jasnej Góry, XXX, 54 (2011) 117-121

Zinkiewicz S., ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę w dniach 16 i 17 listopada 2009, XXIX, 53 (2010) 84-86