PUBLIKACJE

Ks. Zdzisław Lec, Wrocław

Bibliografia „Notitiae Unionis Apostolicae”, część III (aktualizacja publikacji, które ukazały się do 2020 roku włącznie): lata 2008 (lipiec – grudzień) – 2020, numery czasopisma od 51 do 63                     

W „Notitiatae Unionis Apostolice”, rok XXVII,  nr 50  (2008) styczeń – czerwiec, Zielona Góra, ksiądz biskup Paweł Socha na stronicach od 86 do 96 przedstawił bibliografię „Notitiae” część I obejmującą lata 1983-1991 i numery czasopisma od 1 do 22. Następnie ksiądz biskup Paweł w tym samym numerze 50 na stronicach od 97 do 129 przedstawił bibliografię „Notitiae Unionis Apostolicae” część II obejmującą lata 1992-2008 (styczeń-czerwiec) i numery czasopisma od 23 do 50 włącznie. Dnia 10 kwietnia 2018 roku, po rozmowie z księdzem biskupem Pawłem postanowiłem kontynuować to jego cenne przedsięwzięcie.

W numerze 61 „Notitiae” na stronicach od 69 do 77 przedstawiłem część III bibliografii, dotyczącą numerów od 51 do 60 włącznie. Będzie ona sukcesywnie aktualizowana. Niniejszy zestaw bibliograficzny, wykonany również przeze mnie, zawiera w sobie wykaz publikacji za lata od 2008 (lipiec – grudzień) do 2020 roku włącznie, tzn. publikacje zawarte w numerach czasopisma od 51 do 63. Zestaw jest podzielony na działy: I. Duchowość Unii Apostolskiej; II. Sylwetki kapłanów unionistów; III. Informacje.

Informacja w zestawie bibliograficznym obejmuje nazwisko autora, inicjał jego imienia, stopień święceń kapłańskich, tytuł publikacji, a następnie rocznik, np. XXIX, numer zeszytu „Notitiae Unionis Apostolicae”, np. 53, w nawiasie rok wydania zeszytu np. (2010) i na końcu numer strony lub numer stron. Przykładowo będzie wyglądać to tak: Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51.

 

I.Duchowość Unii Apostolskiej

Akt osobistego przystąpienia do Unii Apostolskiej Kapłanów, XXX, 54 (2011) 27

Bagrowicz J., ks., Radość bycia kapłanem konsekrowanym dla zbawienia świata, XXIX, 53 (2010) 32-51

Benedykt XVI, Jak niesamowitą rzeczą jest być księdzem. Katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej 24 06 2009 r., XXVIII, 52 (2009) 8-11

Bernacki G., bp, Duszpasterstwo księdza unionisty jako droga świętości, XXIX, 53 (2010) 8-10

Bertone T., kard., List skierowany do Dyrektora Międzynarodowego Unii Ks. Julio Botia z okazji Jubileuszu 150 – lecia Stowarzyszenia, XXXII, 56 (2013) 6

Bifet J. E., ks., Komunia prezbiterium Kościoła partykularnego w wymiarze misyjnym, XXXII, 56 (2013) 17-34

Borto P., ks., Specyfika duchowości księdza diecezjalnego – jej diecezjalny wymiar, XXXV, 59 (2016) 67-92

Botia J. D., ks., Droga i środki uświęcenia duchowieństwa diecezjalnego, XXX, 54 (2011) 29-45

Botia J. D., ks., Program na Rok Kapłański, XXIX, 53 (2010) 68-69

Botia J. D., ks., Słowo na nowy rok formacyjny, XXVII, 51 (2008) 4-5

Botia J. D., ks., Zgromadzenie Międzynarodowe Unii Apostolskiej Kapłanów 2007. Krótki raport – Linie działania, XXVII, 51 (2008) 10-14

Cadouellan H., ks., Unia Apostolska zakorzeniona w diecezji, XXVII, 51 (2008) 41-46

Chmielewski M., ks., Konsekracja kapłańska, XXXV, 59 (2016) 40-66

Ciereszko H., bp, Apel Jasnogórski. Zgromadzenie Krajowe i Pielgrzymka UAK, 27 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 57-60

Ciereszko H., bp, Dana nam za Matkę. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 15 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 75-79

Ciereszko H., bp, Miłosierdzie Boże a kapłaństwo w myśli bł. Michała Sopoćki, XXXVI, 60 (2017) 50-71

Ciereszko H., bp, Nasza Matka Miłosierdzia. Kazanie wygłoszone na Zgromadzeniu Krajowym i Pielgrzymce UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 112-117

Ciereszko H., bp, Przy Tobie Matko chcemy trwać, wsłuchiwać się w Twoje słowa. Apel Jasnogórski, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 108-111

Ciereszko H., bp, Rok Wiary i co dalej?, XXXIII, 57 (2014) 8-21

Depo W., abp, Serce Jezusa jako źródło najczystszej miłości. Homilia na Mszy św., Jasna Góra, 17 listopada 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 102-107

Górski Sz., ks., Jan Chryzostom: zachwyt nad kapłaństwem, XXXIII, 57 (2014) 33-48

Grabowski P., ks., Kapłaństwo św. Jana Marii Vianney’a, patrona UAK, XXIX, 53 (2010) 11-18

Jaśkiewicz G., ks., Jean-Jacques Olier inspirator i twórca eklezjalności diecezjalnej. Miłość pasterska kapłana jako istotny element jego współpracy z braćmi w prezbiterium, XXXI, 55 (2012) 37-49

Jezierski J., bp, Odkrywanie Serca Jezusa (homilia), XXXVIII, 62 (2019) 109-111

Jezierski J., bp, Wierność Bogu i miłosierdzie dla grzeszników (homilia), XXXIII, 57 (2014) 87-89

Jezierski J., bp, Zobowiązani do budowania wspólnoty kapłańskiej. Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. dla Unii Apostolskiej Kleru 14 listopada 2016 r., XXXVI, 60 (2017) 72-74

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dekret (zatwierdzający Statuty UAK), XXX, 54 (2011) 28

Król Lech, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Diecezjalnego UAK Diecezji Włocławskiej, Wielkanoc 2020, XXXIX, 63 (2020) 15-16

Kurek P., ks., „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3,15), XXVIII, 52 (2009) 35-58

Lala K., ks., Duch wspólnotowości kapłana unionisty jako warunek budowania Kościoła jako domu, XXXI, 55 (2012) 50-68

Lec Zdzisław, ks., Dbałość o kult Najświętszego Serca Jezusa istotnym warunkiem tworzenia, istnienia i rozwoju Unii Apostolskiej Kleru w Polsce, XXXVII, 61 (2018) 46-53

Lec Zdzisław, ks., Najświętsze Serce Jezusa i serce kapłana, XXXVIII, 62 (2019) 112-114

Lec Zdzisław, ks., Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej, XXXIX, 63 (2020) 67-81

Lec Zdzislaw, ks., Życzenia Bożonarodzeniowe 2018 i Noworoczne 2019 r., XXXVIII, 62 (2019) 11-12

Lec Zdzisław, ks., Życzenia Dyrektora Krajowego UAK na miesiąc czerwiec, miesiąc nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, XXXIX, 63 (2020) 12

Lec Zdzisław, ks., Życzenia wielkanocne Dyrektora Krajowego UAK, Wielkanoc 2020, XXXIX, 63 (2020) 11

Lec Zdzisław, ks., Noga Stanisław, ks., Znaczenie pielgrzymek na Jasną Górę dla duchowieństwa diecezjalnego – z perspektywy 80-lecia ustanowienia Kaplicy Cudownego Obrazu – kaplicą UAK, XXXVIII, 62 (2019) 52-104

Lewandowski R., dk., Kwaśniewski K., dk., Adoracja Najświętszego Sakramentu, XXXIII, 57 (2014) 90-93

Lipski Bogdan, ks., Braterstwo kapłańskie w ujęciu statutów UAK, XXXVIII, 62 (2019) 105-108

Magrin G., ks., Duchowość diecezjalna – jak odczytać ją na nowo?, XXXV, 59 (2016) 9-39

Magrin G., ks., List do Księży Dyrektorów, Referentów Krajowych UAK, XXXVII, 61 (2018) 17-18

Magrin G., ks., Naśladując najlepszych…, odcinając się od najgorszych, XXXIII, 57 (2014) 6-7

Magrin G., ks., Orędzie Międzynarodowego Zgromadzenia do wszystkich członków Unii, XXXII, 56 (2013) 7-8

Magrin G., ks., Propozycja powołaniowa. Jedna Wspólnota. Jedna Służba dla każdej parafii w każdej diecezji Kościoła katolickiego, XXXVII, 61 (2018) 15-16

Magrin G., ks., Przesłanie na Wielkanoc i Zielone Święta 2019 r., XXXVIII, 62 (2019) 9-10

Magrin G., ks., Przesłanie na Zielone Święta 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 13-14

Malina A., ks., Kościół jako dom – perspektywa biblijna, XXXI, 55 (2012) 4-17

Mastalski J., ks., Zagrożenia i szanse wspólnoty kapłańskiej, XXXVI 60 (2017) 27-49

Misiurek J., ks., Kapłan według Serca Jezusa jako odpowiedź na oczekiwanie Boga i ludzi, XXXIV, 58 (2015) 45-61

Misiurek J., ks., Miłość – istotny element w duchowości Najświętszego Serca Jezusa. Refleksje związane z 250. rocznicą ustanowienia święta ku czci Serca Jezusa, XXXIV, 58 (2015) 62-73

Mullakal F., ks., Duchowość diecezjalna we współczesnym kontekście, XXVII, 51 (2008) 15-22

Mullakal F., ks., Per tutti i direttori dioecessani. (Do wszystkich dyrektorów diecezjalnych), XXVII, 51 (2008) 8-9

Muńko S., ks., Główne problemy poruszane w książce kard. J. Ratzingera „Raport o stanie wiary”, XXXII, 56 (2013) 36-66

Myśli papieża Franciszka (Materiał na spotkanie miesięczne), XXXIII, 57 (2014) 72-74

Noga S., ks., Specyfika duchowości kapłana archidiecezji katowickiej, XXXV, 59 (2016) 93-101

Nowak J., ks., Zaskoczony miłością, XXIX, 53 (2010) 52-63

Oczachowski A., Biblijne podstawy prymatu św. Piotra, XXXII, 56 (2013) 67-71

Olszewski M., ks., Świętowanie niedzieli dzisiaj, XXXV, 59 (2016) 102-111

Peri V., bp, Pierwsza encyklika papieża Franciszka, XXXIII, 57 (2014) 49-51

Piper Łukasz, ks., Emaus kapłański. Spotkanie Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Katowickiej, Pszczyna, 18 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 54-56

Przeździecki J., ks., Wkład Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego w odnowę życia kapłańskiego, XXIX, 53 (2010) 19-31

Przybecki A., dk., Działalność Unii w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu, XXIX, 53 (2010) 64-66

Puziak M., ks., Duchowość Najświętszego Serca Jezusa jako istotny rys Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, XXXIV, 58 (2015) 11-44

Radecki Aleksander, ks., Duch Święty w życiu kapłana – unionisty, XXXVIII, 62 (2019) 19-39

Radecki Aleksander, ks., Komunia kapłana unionisty z Bogiem i wynikające z niej konsekwencje dla jego życia i posługiwania, XXX, 54 (2011) 56-66

Radecki A., ks., Unia Apostolska Kapłanów jako propozycja dla współczesnego kapłana, XXVII, 51 (2008) 23-40

Rusiecki T., ks., Apel Jasnogórski: „Stań przy nas Maryjo”, XXX, 54 (2011) 83-87

Rusiecki T., ks., „Dynamizm wyjścia” jako charakterystyczny rys duchowości księdza diecezjalnego, XXXVIII, 62 (2019) 40-51

Rusiecki T., ks., Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary, XXXIX, 63 (2020) 55-66

Rusiecki T., ks., Jak uczynić Unię obecną i żywą w diecezji?, XXVIII, 52 (2009) 28-34

Rusiecki T., ks., Komunia z Chrystusem na wzór gałązki z pniem, XXX, 54 (2011) 72-82

Rusiecki T., ks., Od medytacji do adoracji, XXXIII, 57 (2014) 52-69

Rusiecki T., ks., Trwajcie we Mnie, XXX, 54 (2011) 68-71

Rusiecki T., ks., Trwali jednomyślnie jako Kościół. Rozważanie na Apelu Jasnogórskim w pierwszym dniu Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki UAK na Jasnej Górze 16 listopada 2015 r., XXXV, 59 (2016) 118-122

Sapieha A., ks., Odpowiedzialność kapłana unionisty w świetle II rozdziału „Ewangelii gaudium”, XXXIII, 57 (2014) 22-32

Sikorski J., ks., Rozwój miłości pasterskiej jako warunek uświęcenia kapłana i jego posługi, XXXI, 55 (2012) 69-76

Socha P., bp, Apel Jasnogórski, Jasna Góra 16. 11. 2009, XXIX, 53 (2010) 70-73

Socha P., bp, Duchowość maryjna kapłana unionisty, XXXI, 55 (2012) 86-90

Socha P., bp, Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezjalnych, XXVIII, 52 (2009) 20-27

Socha P., bp, Bezmiar chwały Syna Człowieczego, XXXIII, 57 (2014) 75-86

Socha P., bp, Kapłaństwo według św. Jana Vianney’a, XXVIII, 52 (2009) 12-17

Socha P., bp, Medytacja na podstawie Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 1-8), XXXII, 56 (2013), 80-91

Socha P., bp, Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny w myśli założyciela(li) Unii Apostolskiej Kleru, aktualność Jego kultu i nowe wyzwania dla księdza unionisty, XXXVII, 61 (2018) 31-45

Socha P., bp, Teologiczne podstawy jedności w duchowości Unii Apostolskiej Kleru i jej rodzaje, XXXIV, 58 (2015) 74-86

Socha P., bp, Unia Apostolska Kapłanów jako wspólnota kształtująca więzi braterskie w prezbiterium diecezjalnym, XXX, 54 (2011) 46-55

Socha P., bp, Unia Apostolska Kleru w służbie kapłana i prezbiterium diecezjalnego, XXXI, 55 (2012) 18-36

Spotkanie Unii Apostolskiej Kleru – Katowice – Nabożeństwo Eucharystyczne (26. 02. 2011), XXX, 54 (2011) 88-95

Statuty Unii Apostolskiej Kleru, XXX, 54 (2011) 6-26

Strzelecki S., ks., Miłosierdzie w kapłańskiej tożsamości, XXXIV, 58 (2015) 87-101

Wadowski Piotr, ks., Powstanie i rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, XXXII, 56 (2013) 72-78

Wołyniec Włodzimierz, ks., Wyjątkowa obecność Chrystusa pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina, XXXIX, 63 (2020) 19-35

Ziemann Eugeniusz, ks., SCJ, Eucharystia i Serce Jezusa – eucharystyczne Serce Jezusa, XXXIX, 63 (2020) 36-54

Zyzak W., ks., Jana Pawła II wizja komunii kapłańskiej, XXXVI, 60 (2017) 9-26

 

  1. Sylwetki kapłanów unionistów. Historia UAK w Polsce i na świecie

Borkiewicz Feliks Grzegorz, OH, Świadectwo sprawowania opieki pielęgniarskiej przy śp. bp. Gerardzie Bernackim, XXXVIII, 62 (2019) 123-124

Lec Zdzisław, ks., Dzieje Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1910-2018, XXXIX, 63 (2020) 85-105

Lec Zdzisław, ks., Ksiądz Biskup Gerard Bernacki (1942-2018) jako Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru w Polsce w latach 1997-2006, XXXVIII, 62 (2019) 117-122

Lec Zdzisław, ks., Ksiądz Biskup Henryk Grzondziel (1897-1968) – pierwszy po II wojnie światowej Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kleru Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska, XXXVII, 61 (2018) 85-90

Lec Zdzisław, ks., 70. rocznica wznowienia działalności Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diecezjalnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Wrocławskiej (1947-2017), XXXVII, 61 (2018) 78-84

Michałowski S., ks., Ks. dr Czesław Podleski Dyrektor Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji katowickiej, XXVIII, 52 (2009) 60-65

Noga S., ks., Homilia w czasie Mszy św. w intencji śp. ks. dra Czesława Podleskiego, XXVIII, 52 (2009) 66-69

Serkis Karol, ks., Ks. kan. Franciszek Rząd, XXIX, 53 (2010) 76-79

 

III. Informacje

Botia J. D., ks., Biuletyn informacyjny Unii, XXVIII, 52 (2009) 74-79

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XXXVIII, 62 (2019) 3-5

Ciereszko H., bp, Od Redakcji, XXXIX, 63 (2020) 3-7

Ciereszko H., bp, Pozdrowienie i błogosławieństwo bp. Henryka Ciereszki do Członków Rady Krajowej UAK w związku z odwołaniem posiedzenia Rady Krajowej, XXXIX, 63 (2020) 114

Ciereszko H., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej, r. 2009/2010, XXX, 54 (2011) 111-112

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji białostockiej w 2014/2015 r., [Białystok, 8 lipca 2015], XXXIV, 58 (2015) 125-126

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2015/2016 [Białystok, 2 września 2016], XXXV, 59 (2016) 129-131

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2016/2017, XXXVI, 60 (2017) 91-92

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Białostockiej w roku 2017/2018, XXXVII, 61 (2018) 109-111

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku 2018/2019, XXXVIII, 62 (2019) 137-139

Ciereszko H., bp, Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Białostockiej w roku duszpasterskim 2019/2020, XXXIX, 63 (2020) 115-116

Dec Ignacy, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Świdnickiej, XXXVII, 61 (2018) 21

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie z działalności wspólnoty Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Diecezji Elbląskiej za rok 2017, XXXVII, 61 (2018) 102-103

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Elbląskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 143

Domoń Andrzej, ks., Sprawozdanie Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Elbląskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 120-121

Fusco Gianni, ks., Nominacja ks. Tomasza Rusieckiego na Radnego Międzynarodowego UAK, XXXVII, 61 (2018) 11-12

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie ze spotkań Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Warmińskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 155-158

Garwoliński Tomasz, ks., Sprawozdanie ze spotkań Unii Apostolskiej Kleru Archidiecezji Warmińskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 132-135

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP,  Dekret nominacji Dyrektora Krajowego UAK w Polsce, XXXVII, 61 (2018) 20

Gądecki S., abp, Przewodniczący KEP, Uchwała nr 5/378/2018 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie potwierdzenia wyboru Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru, XXXVII, 61 (2018) 19

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXXII, 56 (2013) 96-98

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia stowarzyszenia Unii Apostolskiej Kapłanów w archidiecezji warmińskiej [2014], XXXIV, 58 (2015) 123-124

Goliński E., ks., Jesienny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [12 października 2015], XXXV, 59 (2016) 125-126

Goliński E., ks., Spotkanie modlitewne Unii Apostolskiej Kapłanów archidiecezji warmińskiej, XXVII, 51 (2008) 50

Goliński E., ks., Sprawozdanie z dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXIX, 53 (2010) 92-96

Goliński E., ks., Sprawozdanie z jesiennego dnia skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów, XXXI, 55 (2012) 91-92

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej [15 lutego 2016], XXXV, 59 (2016) 127-128

Goliński E., ks., Wielkopostny dzień skupienia Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej, 6 marca 2017 r., XXXVI, 60 (2017) 89-90

Górzyński Józef, abp, Dekret nominacji Dyrektora i Zarządu UAK Archidiecezji Warmińskiej, XXXVIII, 62 (2019) 16

Górzyński Józef, abp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Archidiecezji Warmińskiej, XXXVIII, 62 (2019) 15

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, 17-18 XI 2008, XXVIII, 52 (2009) 79-82

Gudwański R., ks., Protokół obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego, [14-15 XI 2016], XXXVI, 60 (2017) 83-85

Gudwański R., ks., Protokół z obrad Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę, XXX, 54 (2011) 98-101

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Goście, którzy przybywali na obrady Międzynarodowej Rady Unii i do siedziby Unii w Rzymie, XXXIII, 57 (2014) 97-98

Informacje Dyrekcji Międzynarodowej UAK, Sprawozdanie z obrad Rady Międzynarodowej Unii, XXXIII, 57 (2014) 96

Jamiołkowski Marian, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Łomżyńskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 150-151

Jamiołkowski Marian, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Łomżyńskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 128

Jaśkiewicz G., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji siedleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 113-116

Jezierski Jacek, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Elbląskiej, XXXVII, 61 (2018) 22

Jezierski Jacek, bp, Notificatio Biskupa Elbląskiego, XXXVII, 61 (2018) 23

Kaszak Grzegorz, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Sosnowieckiej, XXXVIII, 62 (2019) 14

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Legnickiej 2017/2018, XXXVIII, 62 (2019) 149

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Legnickiej w 2014 r., XXXIV, 58 (2015) 127-128

Kowalski L., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów – diecezja legnicka 2009, XXIX, 53 (2010) 89

Kowalski Leszek, ks., Unia Apostolska Kleru w Diecezji Legnickiej – 2017, XXXVII, 61 (2018) 104-105

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 159-160

Król Lech, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Włocławskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 135-137

Król Lech, ks., Sprawozdanie z posiedzenia prezbiterów zainteresowanych przystąpieniem do UAK we Włocławku, XXXVIII, 62 (2019) 160-162

Krzyszkowski Z., ks., Protokół z posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce, Kielce, 17 II 2009, XXVIII, 52 (2009) 83-85

Lec Zdzisław, ks., Bibliografia „Notitiae Unionis Apostoticae”, część III: lata 2008 (lipiec – grudzień) – 2017, numery czasopisma od 51 do 60 włącznie, XXXVII, 61 (2018) 69-77

Lec Zdzisław, ks., Pismo Dyrektora Krajowego UAK z dnia 21 marca 2020 r. o odwołaniu posiedzenia Rady Krajowej, która miała się odbyć 21 kwietnia 2020 r., XXXIX, 63 (2020) 113

Lec Zdzisław, ks., Program Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 96

Lec Zdzisław, ks., Program Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce, Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r., [Posiedzenie zostało odwołane dnia 21 marca 2020 r. z powodu ogólnopolskiej epidemii] XXXIX, 63 (2020) 112

Lec Zdzisław, ks., Protokół z obrad Zgromadzenia Krajowego i XXXII Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego (27-28 XI 2017), XXXVII, 61 (2018) 93-95

Lec Zdzisław, ks., Spotkanie z Unionistami Diecezji Drohiczyńskiej, dnia 11 października 2018 r. w Drohiczynie, XXXVIII, 62 (2019), 135-136

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2017, XXXVII, 61 (2018) 101

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 162-163

Lec Zdzisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 138-139

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 33. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2018. Program, XXXVII, 61 (2018) 112-113

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 34. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 11-12 listopada 2019. Program, XXXVIII, 62 (2019) 166-167; XXXIX, 63 (2020) 106-107

Lec Zdzisław, ks., Zgromadzenie Krajowe i 35. Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 9-10 listopada 2020. Program, XXXIX, 63 (2020) 140-141

Lipski Bogdan, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Pelplińskiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 151-152

Lipski Bogdan, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Pelplińskiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 128-129

Magrin Giuseppe, ks., Pierwsza Rada Międzynarodowa UAK 18-21 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 63-65

Mazur Jerzy, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Ełckiej, XXXVII, 61 (2018) 25

Mendyk Marek, bp, Dekret o ustanowieniu Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Świdnickiej, XXXIX, 63 (2020) 13

Mering Wiesław, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Włocławskiej, XXXVII, 61 (2018) 26

Mering Wiesław, bp, Dekret ustanawiający bł. Michała Kozala Patronem UAK Diecezji Włocławskiej, XXXIX, 63 (2020) 14

Michałowski S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Duchownych Diecezjalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji katowickiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 104-105

Nabzdyk Z., ks., Unia Apostolska Kleru w diecezji opolskiej. Sprawozdanie za rok 2010, XXX, 54 (2011) 102-103

Noga Stanisław, ks., Protokół Posiedzenia Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, z dnia 10 kwietnia 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 97-100

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, 12 listopada 2014], XXXIV, 58 (2015) 120-121

Noga S., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej [Katowice, listopad 2016], XXXVI, 60 (2017) 87-88

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Katowickiej – jesień 2017, XXXVII, 61 (2018), 107-108

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z Posiedzenia Rady Krajowej UAK w Polsce – Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r., XXXVIII, 62 (2019), 131-134

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 14 kwietnia 2018 r., XXXVII, 62 (2019) 144-145

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 27 października 2018 r., XXXVII, 62 (2019) 146-147

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 11 czerwca 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 122-123

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie z „Wieczernika” księży unionistów Archidiecezji Katowickiej, 24 października 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 124-125

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i 34. Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – 11-12 listopada 2019, XXXIX, 63 (2020), 108-111

Noga Stanisław, ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i 33. Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2018, XXXVIII, 62 (2019), 125-130

Nowa edycja statutów z poprawkami naniesionymi w czasie obrad zgromadzenia międzynarodowego w 2007 r., XXVIII, 52 (2009) 72

Pieńkosz Jan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Siedleckiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 154-155

Pietkiewicz Rajmund, ks., Program rekolekcji kapłanów w duchowości Unii Apostolskiej Kleru, Częstochowa, Instytut Prymasowski, 12-15 listopada 2018 r., XXXVII, 61 (2018) 114-115

Pikus Tadeusz, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Drohiczyńskiej, XXXVII, 61 (2018) 27

Portka Krzysztof, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 163-164

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów diecezji drohiczyńskiej w roku 2009, XXIX, 53 (2010) 90-91

Przeździecki J., ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów w diecezji drohiczyńskiej w roku 2009/2010, XXX, 54 (2011) 109-110

Rojek Marian, bp, Dekret nominacji Dyrektora UAK Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, XXXVII, 61 (2018) 24

Rusiecki T., ks., Obchody 150. rocznicy UAK w Kościele i w Polsce – propozycje, XXXI, 55 (2012) 77-85

Rusiecki T., ks., Posiedzenie Rady Krajowej Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa w Polsce [8 kwietnia 2015, Warszawa], XXXIV, 58 (2015) 119-120

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z diecezjalnych spotkań formacyjnych UAK w Diecezji Kieleckiej [Kielce, 20 grudnia 2014], XXXIV, 58 (2015) 121-122

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 107-108

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Kieleckiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 148

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Kieleckiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 125-126

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w diecezji kieleckiej za rok 2008/2009, XXIX, 53 (2010) 87-88

Rusiecki T., ks., Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Rady Unii Apostolskiej Kleru w Rzymie [2-6 marca 2015, Rzym], XXXIV, 58 (2015) 115

Rusiecki T., ks., Zgromadzenie krajowe i pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa, Jasna Góra – listopad 2017. Program spotkania, XXXVII, 61 (2018) 91-92

Serkis Karol, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Lubelskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 150

Serkis Karol, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Lubelskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 126-127

Skiba Andrzej, ks., Sprawozdanie Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusowego w Archidiecezji Przemyskiej z posługi pełnionej w roku duszpasterskim 2018, XXXVIII, 62 (2019) 152-153

Skiba Andrzej, ks., Sprawozdanie Dyrektora Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusowego w Archidiecezji Przemyskiej za rok duszpasterski 2019, XXXIX, 63 (2020) 130-131

Skład nowej Dyrekcji Międzynarodowej UAK, XXXII, 56 (2013) 16

Souza De D., ks., Protokół z Międzynarodowego Zgromadzenia Unii, XXXII, 56 (2013) 9-15

Socha P., bp, Ks. Franco Mullakal mianowany biskupem, XXVII, 51 (2008) 48

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej, XXVII, 51 (2008) 49

Socha P., bp, Sesja Dyrekcji Międzynarodowej Unii, 24. 04. i 29. 05. 2009, XXIX, 53 (2010) 82-83

Socha P., bp, Sesja Rady Międzynarodowej Unii Apostolskiej Kapłanów, XXVIII, 52 (2009) 72-73

Spotkanie PT Członków UAK w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXIII, 57 (2014) 100-102

Sprawozdanie z działalności UAK diecezji kieleckiej w 2013 r., XXXIII, 57 (2014) 99

Sputek S., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Bielsko-Żywieckiej za rok 2014, XXXIV, 58 (2015) 126-127

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2018/2019, XXXVIII, 62 (2019) 139-140

Sputek Stefan, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bielsko – Żywieckiej w roku 2019/2020, XXXIX, 63 (2020) 117-118

Stachera Józef, ks., Formacja w Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 22 listopada 2017 r., XXXVII, 61 (2018) 106

Stachera Józef, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Archidiecezji Warszawskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 158

Szczerek Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Sandomierskiej za rok 2018, XXXVIII, 62 (2019) 154

Szczerek Stanisław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Sandomierskiej za rok 2019, XXXIX, 63 (2020) 131-132

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kapłanów w Diecezji Ełckiej w 2018 r., XXXVIII, 62 (2019) 143-144

Śliwczyński Wiesław, ks., Sprawozdanie z działalności UAK w Diecezji Ełckiej w 2019 r., XXXIX, 63 (2020) 121

Terpiłowski Grzegorz, ks., Sprawozdanie z działalności UAK Diecezji Drohiczyńskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 141-142

Tyrawa Jan, bp, Dekret ustanowienia UAK Diecezji Bydgoskiej i nominacji dyrektora, XXXVIII, 62 (2019) 13

Wadowski P., ks., Spotkanie księży unionistów w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, XXXII, 56 (2013) 94-95

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 165

Wadowski Piotr, ks., Sprawozdanie z działalności Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 139

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2010, XXX, 54 (2011) 106

Wieczorek E., ks., Sprawozdanie z działalności UAK w archidiecezji częstochowskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 119-120

Woś Marcin, ks., Sprawozdanie z działalności Księży Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bydgoskiej w roku 2018, XXXVIII, 62 (2019) 140-141

Woś Marcin, ks., Sprawozdanie z działalności Księży Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Bydgoskiej w roku 2019, XXXIX, 63 (2020) 118-119

Zdjęcia unionistów z pielgrzymki do Rzymu, z Jasnej Góry, XXX, 54 (2011) 117-121

Zinkiewicz S., ks., Sprawozdanie ze Zgromadzenia Krajowego i Pielgrzymki Unii Apostolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego na Jasną Górę w dniach 16 i 17 listopada 2009, XXIX, 53 (2010) 84-86